Νησιά Ιονίου - Συρτός Κεφαλονιάς

Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στην Κεφαλονιά με λαβή των χεριών από τις παλάμες τεντωμένα κάτω, ή από τις παλάμες και λυγισμένα στους αγκώνες. ο χορός αποτελείται από τα εξής 12 βήματα:

1:  Το δεξί πόδι προς τη φορά.

2:  Το αριστερό προς τη φορά πίσω από το δεξί.

3:  Το δεξί πόδι προς τη φορά.

4α:  Αναπήδηση πάνω στο δεξί με άρση του αριστερού μπροστά, χαμηλά και λυγισμένο.

4β: Το αριστερό προς τη φορά.

5:   Το δεξί πόδι προς τη φορά.

6:  Το αριστερό προς τη φορά, μπροστά από το δεξί.

7:  Με μικρό πήδημα πέφτουμε στο δεξί που πατάει δεξιά. Το αριστερό σε χαμηλή άρση με τα δάχτυλα κοντά στη φτέρνα του δεξιού ή να ακουμπάνε στο έδαφος στη θέση αυτή.

8:  Το αριστερό αριστερά.

9:  Το δεξί πόδι αριστερά, πάνω από το αριστερό.

10: Το αριστερό αριστερά.

11-12:   Το δεξί πόδι έρχεται κα ακουμπά με τα δάχτυλα στο έδαφος μπροστά από το αριστερό και παραμένει εκεί για ένα ακόμη χρόνο.

Στο 11-12 όταν χορεύουμε το χορό με λαβή των χεριών από τις παλάμες χαμηλά, μπορούν τα χέρια να σηκωθούν προς τα πάνω και να λυγίσουν στους αγκώνες. Στο 1 κατεβαίνουν πάλι χαμηλά.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...