Νησιά Ιονίου - Άη Γιώργης

α. Μέτρημα

β. Μέτρημα με μουσική

γ. Από ομάδες χορευτών

Χορεύεται στην Κέρκυρα από γυναίκες που κρατούν μεγάλα μαντήλια, τα οποία μετακινούν δεξιά και αριστερά όταν σταυρώνουν αντίστοιχα τα πόδια. Οφείλει την ονομασία του στα λόγια του τραγουδιού τα οποία τον συνοδεύουν:

« Κάτω στον Άη Γιώργη στο κρύο το νερό

σκοτώσαν τον Γιαννάκη τον ακριβό υιό…»

Όλα τα βήματα είναι ισόχρονα και η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω.

Ανάλυση Βημάτων:

1:  Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα προς τη φορά.

2: Το αριστερό σταυρώνει πάνω από το δεξί και πατάει στη φορά.

3: Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα στη φορά, σε διάσταση. Ο κορμός στρέφει στο κέντρο του κύκλου.

4: Το αριστερό έρχεται ελαφρά λυγισμένο και ακουμπάει με τα δάχτυλα κοντά στην καμάρα του δεξιού, ενώ ταυτόχρονα ο κορμός και το κεφάλι κάμπτονται λίγο μπροστά. ( Το βάρος στο δεξί)

5:  Το αριστερό στ κέντρο, ενώ ο κορμός και το κεφάλι επανέρχονται.

6:  Το δεξί ελαφρά λυγισμένο ακουμπάει με τα δάχτυλα πίσω από τη φτέρνα του αριστερού.

7:  Το δεξί πατάει με όλο το πέλμα στη φορά και λίγο πίσω στη διάσταση, ενώ τα χέρια αιωρούνται τεντωμένα λίγο πίσω.

8:   Το αριστερό σταυρώνει πάνω από το δεξί και πατάει με τα δάχτυλα, ενώ τα χέρια αιωρούνται τεντωμένα λίγο μπροστά.

9:  Το αριστερό πατάει με όλο το πέλμα αντίθετα στη φορά στη διάσταση, ενώ τα χέρια αιωρούνται τεντωμένα λίγο πίσω.

10:  Το δεξί σταυρώνει πάνω από το αριστερό και πατάει με τα δάχτυλα ενώ τα χέρια αιωρούνται τεντωμένα μπροστά.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...