Ήπειρος - Γάιτα διπλή και μονή

 

Οι δύο αυτοί χοροί χορεύονταν σε ανοιχτό κύκλο από άνδρες και γυναίκες στο Πωγώνι, την Κόνιτσα, τα Ζαγοροχώρια και ορισμένα χωριά της περιοχής των Ιωαννίνων. Η ονομασία μπορεί να προήλθε από παραφθορά της λέξης «γκάιντα», ενώ το χορευτικό μοτίβο της διπλής γάιτας αποτελούταν από 8 ή  9 κινήσεις και χορεύονταν μόνο από γυναίκες στην περιοχή Δολό του Πωγωνίου. Το χορευτικό μοτίβο της μονής Γάιτας, η οποία συνοδεύονταν μόνο με οργανική μουσική σχηματιζόταν από 16 κινήσεις.

Bήματα Γάιτας Μονής

1: Το δεξί  προς τη φορά, διαγράφοντας ημικύκλιο.

2: Το αριστερό, μπροστά από το δεξί, στη φορά

 Το δεξί μικρό βήμα προς τη φορά.

3: Το αριστερό, μικρό βήμα προς τη φορά

4-6: Όπως τα 1-3.

7-8: Το δεξί σε άρση μπροστά από το αριστερό

   Το αριστερό εκτελεί 2 αναπάλσεις

9:  Το δεξί προς τα πίσω και λίγο δεξιά

10:  Το αριστερό μπροστά από το δεξί

       Επιτόπια άρση δεξιού

11:  Το δεξί πατάει στη θέση του –

       Επιτόπια άρση αριστερού

12 : Το αριστερό πόδι σε διάσταση αριστερά.

13-16:  Εναλλασσόμενες επιτόπιες μετατοπίσεις του  βάρους

Βήματα Γάιτας διπλής

1: Το δεξί προς τη φορά διαγράφοντας ημικύκλιο

2: Το αριστερό μπροστά από το δεξί προς τη φορά.

3: Το δεξί προς τη φορά.

4: Το αριστερό πόδι έρχεται κοντά στο δεξί και πατούσε αριστερά, διαγράφοντας ημικύκλιο.

5. Το δεξί αριστερά, πίσω από το αριστερό

6: Το αριστερό αντίθετα της φοράς

7: Το δεξί πατά με το μπροστινό τμήμα του ταρσού κοντά στα δάχτυλα του αριστερού

8: Το δεξί έρχεται στην προσοχή, διαγράφοντας ημικύκλιο.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...