Αιγαίο πέλαγος - Συρτός Ρόδου

α. Μέτρημα

β. Μέτρημα με μουσική

γ. Από ομάδες χορευτών

Δωδεκανησιακός χορός που χορεύεται στη Ρόδο σε ρυθμό 7/8. Χορευτές και χορεύτριες, τοποθετημένοι εναλλάξ, σχηματίζουν κύκλο ανοικτό με μέτωπο προς το κέντρο. Τα χέρια συνδέονται από τις παλάμες, με τους αγκώνες λυγισμένους.

Σύμφωνα με άλλη παραλλαγή, ο χορός αποτελείται από δύο στροφές, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από δώδεκα βήματα:

Στροφή Α΄

1: Το αριστερό πόδι ανασηκώνεται λίγο λυγισμένο μπροστά και στη συνέχεια πατά πάλι αριστερότερα της θέσης του και χτυπητά, μόνο με τα δάχτυλά του. Συγχρόνως ο κορμός κάνει μια μικρή ταλάντευση αριστερά.

2: Το αριστερό πόδι στη συνέχεια φέρεται σε προεκβολή πίσω, στηριζόμενο στα δάχτυλά του δυνατά.

3: Το δεξί φέρεται σε προεκβολή πίσω, στηριζόμενο δυνατά στα δάχτυλά του.

4: Το αριστερό βήμα δεξιά, προς τη φορά.

5: Το δεξί, βήμα δεξιά δυνατά στα δάχτυλά του που στρέφουν προς το κέντρο.

6: Το αριστερό πόδι, μισό βήμα δεξιά, με τη φτέρνα του σε επαφή με την καμάρα του δεξιού και με τα δάχτυλά του στραμμένα αριστερά. Μέτωπο αριστερά.

7: Το δεξί με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο, βήμα αριστερά. Το αριστερό, φέρεται λυγισμένο πίσω, κοντά στο δεξί.

8: Το αριστερό πόδι πατά πίσω, κοντά στη θέση του.

9: Το δεξί βήμα μεγάλο δεξιά. Μέτωπο προς τη φορά.

10: Το αριστερό πόδι βήμα δεξιά με τα δάχτυλα στραμμένα στο κέντρο.

11+12 : Το δεξί φέρεται ελαφρώς τεντωμένο προς τα δεξιά και στη συνέχεια στην προσοχή κοντά στο αριστερό.

Τα βήματα αυτά επαναλαμβάνονται άλλη μία φορά.

Στροφή Β΄

Οι χορευτές που βρίσκονται δεξιά από τις χορεύτριες λύνουν τη λαβή και τοποθετούν τα χέρια πίσω στη μέση τους. Οι χορεύτριες τα τοποθετούν στη μεσολαβή.

1 – 3 : Όπως της 1ης στροφής 4 : Το αριστερό πόδι με μεγάλο βήμα έρχεται προς το κέντρο του κύκλου, λίγο δεξιά και πατά με τα δάχτυλά του στραμμένα λίγο αριστερά. 5: Το δεξί πόδι με μεγάλο βήμα έρχεται προς το κέντρο του κύκλου και πατά δυνατά στα δάχτυλά του που στρέφουν αριστερά και έξω. Η πλάτη είναι ήδη στραμμένη προς το κέντρο του κύκλου. 6: Το αριστερό πόδι με μισό βήμα εμπρός έρχεται και πατά με τη φτέρνα του σε επαφή με την καμάρα του δεξιού και με τα δάχτυλά του στραμμένα προς τα έξω. 7: Το δεξιό πόδι μεγάλο βήμα εμπρός και δεξιά. Το αριστερό ανασηκώνεται πίσω λυγισμένο.8: Το αριστερό έρχεται και πατά κοντά στο δεξιό, με την καμάρα του σε επαφή με τη φτέρνα 9: Το δεξί βήμα δεξιά και μέτωπο προς τη φορά. 10 – 12: Όπως και τα αντίστοιχα της πρώτης στροφής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...