Αιγαίο πέλαγος - Σούστα Κω

Δωδεκανησιακός χορός που χορεύεται κυρίως στην Κω σε ρυθμό 2/4. Χορευτές και χορεύτριες σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό με μέτωπο προς τον κέντρο. Τα χέρια συνδέονται με λαβή Τράτας (σταυρωτά). Τα βήματα του χορού είναι τα εξής:

1: Το αριστερό πόδι έρχεται σε προεκβολή προς το κέντρο του κύκλου.

2: Το δεξί πόδι κοντά και στο ύψος περίπου της καμάρας του αριστερού με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλά του.

3: Το δεξί πόδι στη συνέχεια έρχεται σε εκβολή πίσω και δεξιά.

4: Το αριστερό κοντά στο δεξί, στην προσοχή.

5: Το δεξί σε πλάγια εκβολή δεξιά.

6: Το αριστερό πόδι κοντά στο δεξί στην προσοχή αλλά με ελαφριά στήριξη στα δάχτυλα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...