Αιγαίο πέλαγος - Καλύμνου

Χορευτές και χορεύτριες σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό με μέτωπο προς το κέντρο. Τα πόδια σε στάση προσοχής. Τα χέρια συνδέονται με λαβή Τράτας (σταυρωτά).

Ο χορός αποτελείται από οχτώ βήματα εκτελούμενα ως εξής:

1: Το αριστερό πόδι σε προεκβολή εμπρός.

2: Το δεξί πόδι κοντά και στο ύψος περίπου της καμάρας του αριστερού με ισχυρή στήριξη στα δάχτυλά του.

3: Το αριστερό πόδι ανασηκώνεται ελάχιστα από το έδαφος και ξανάπαει γρήγορα στη θέση του.

4: Το δεξί πόδι έρχεται σε εκβολή πίσω και δεξιά με τα δάχτυλα προς το κέντρο.

5: Το αριστερό πόδι έρχεται δεξιά, πίσω και κοντά στο δεξί, με τα δάχτυλα στραμμένα αριστερά. Ταυτόχρονα ο κορμός στρέφεται με χάρη αριστερά.

6: Το δεξί πόδι σε πλάγια εκβολή δεξιά.

7: Το αριστερό πόδι κοντά και στο ύψος περίπου της καμάρας του δεξιού με ισχυρή στήριξη στα δάχτυλά του.

8: Το δεξί πόδι ανασηκώνεται ελάχιστα από το έδαφος και ξανάπαει γρήγορα στη θέση του.

Κατά τη διάρκεια του χορού το σώμα κάνει συνεχή σουσταρίσματα.

Πριν την έναρξη του χορού, όλοι μαζί, στηριζόμενοι στα δάχτυλα κάνουν σαν εισαγωγή οκτώ μικρές και συνεχείς ρυθμικές ανυψώσεις και κατεβάσματα των φτερνών με σύγχρονα σουσταρίσματα του σώματος και μικρές ταλαντεύσεις των ώμων αριστερά δεξιά. Η πρώτη ταλάντευση γίνεται αριστερά, η δεύτερη δεξιά και η όγδοη προς το κέντρο. Ο χορός συνοδεύεται από το τραγούδι «Μελαχρινό»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...