Αιγαίο πέλαγος - Χιώτικος

Χορός της Χίου απ’ όπου πήρε και το όνομά του. Λαβή από τους ώμους ή Καλαματιανού.

1: Το δεξί πόδι δεξιά. 2: Το αριστερό δεξιά. 3: Το δεξί πόδι δεξιά. 4: Το αριστερό ελαφρώς τεντωμένο δεξιά και ψηλά από το έδαφος. Μικρή αναπήδηση ή ύψωση του δεξιού στα δάχτυλά του. 5:Το αριστερό αριστερά (αντίθετα στη φορά). 6: Το δεξί ελαφρώς τεντωμένο αριστερά και ψηλά από το έδαφος. Μικρή αναπήδηση του αριστερού στα δάχτυλά του.

Ποικιλία του χορού:

1: Το δεξί πόδι δεξιά, με τα δάχτυλα προς το κέντρο.

2:  Το αριστερό πόδι, δεξιά και πίσω από το δεξί, ώστε η καμάρα του να έρθει σε επαφή με τη φτέρνα του δεξιού.

3: Το δεξί πόδι δεξιά.

4: Το αριστερό δεξιά.

5: Το δεξί πόδι δεξιά.

6: Όπως το 2.

7: Το δεξί πόδι δεξιά.

8: Το αριστερό δεξιά.

9: Το δεξί πόδι δεξιά.

10: Το αριστερό ελαφρώς τεντωμένο δεξιά και ψηλά από το έδαφος. Μικρή αναπήδηση ή ύψωση του δεξιού στα δάχτυλά του.

11: Το αριστερό αριστερά (αντίθετα στη φορά).

12: Το δεξί ελαφρώς τεντωμένο αριστερά και ψηλά από το έδαφος. Μικρή αναπήδηση του αριστερού στα δάχτυλά του.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΪΤ

Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωΚ ή cookies) κυρίως για την προβολή διαφημίσεων από την Google - Τί είναι τα cookies...