Επιμέλεια Ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
 
   
   

 

 

 

 

 

 
   
   

Περιεχόμενα Ιστοσελίδας

Πρόλογος

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ: Η Ανάσταση του υιού της χήρας στη Ναΐν

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ: Η παραβολή του καλού Σπορέα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΛΟΥΚΑ: Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος

ΚΥΡΙΑΚΗ Στ ΛΟΥΚΑ: Ο Χριστός στη χώρα των Γαδαρηνών

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΛΟΥΚΑ: Η θεραπεία της γυναίκας και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου

ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ: Ο καλός Σαμαρείτης

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ: Η παραβολή του άφρονα πλούσιου

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΛΟΥΚΑ: Η θεραπεία της βαριά άρρωστης γυναίκας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ: Η παραβολή του Δείπνου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ IB’ ΛΟΥΚΑ: Η θεραπεία των δέκα λεπρών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ: Ο πλούσιος νέος και ο Χριστός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ: Η θεραπεία του τυφλού στην Ιεριχώ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ: Ο Ιησούς και ο Ζακχαίος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ: Ο Τελώνης και ο Φαρισαίος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' ΛΟΥΚΑ: Η παραβολή του ασώτου υιού

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ: Η δευτέρα Παρουσία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟ-ΞΙΑΣ) Η εκλογή των πρώτων μαθητών του Χριστού

ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) Η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟ-ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ) Η θεραπεία του σεληνιαζομένου

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Ο Ιησούς ταξιδεύει στην Ιερουσαλήμ, για να γιορτάσει το Πάσχα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: Η επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ -

Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ

      Εισαγωγή

  1. Οι μακαρισμοί

  2. Η οργή και η συμφιλίωση

  3. Η εκδίκηση και η καλοσύνη

  4. Τα καθήκοντα προς τους άλλους

  5. Η ελεημοσύνη

  6. Η προσευχή

  7. Οι αληθινοί θησαυροί

  8.Η συμπεριφορά στον πλησίον

  9. Ο  δρόμος που οδηγεί στο Θεό

10.Οι εκλεκτοί του Θεού

11. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Ο ύμνος της Αγάπης

 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 2011 - ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
2 Κυριακή προ των Φώτων
9 Κυριακή μετά τα Φώτα
16 Κυριακή IB' Λουκά (των Δέκα Λεπρών)
23 Κυριακή ΙΔ΄Λουκά (του Τυφλού)
30  Κυριακή ΙΕ' Λουκά (Του Ζακχαίου)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
6 Κυριακή ΙΖ' Ματθαίου (της Χαναναίας)
13 Κυριακή ΙΣτ' Λουκά (Τελών. & Φαρισ.)
20 Κυριακή ΙΖ' Λουκά (Του Ασώτου)
27 Κυριακή της Απόκρεω
ΜΑΡΤΙΟΣ 
6 Κυριακή της Τυροφάγου
13 Κυριακή Α' των Νηστειών (Ορθοδ.)
20 Κυριακή Β' των Νηστειών
27 Κυριακή Γ' Νηστ. (Σταυροπροσκυνήσεως)
3 Κυριακή Δ' των Νηστειών
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
10 Κυριακή Ε' των Νηστειών
17 Κυριακή Στ΄, των Βαίων
24 Κυριακή Α', του ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
1 Κυριακή Β', του Θωμά
ΜΑΙΟΣ 
8 Κυριακή Γ, των Μυροφόρων
15 Κυριακή Δ', του Παραλύτου
22 Κυριακή Ε', της Σαμαρείτιδος
29 Κυριακή Στ, του Τυφλού
5 Κυριακή Ζ', Αγ. Πατέρων (Α' Οικ. Συν.)
ΙΟΥΝΙΟΣ 
12 Κυριακή Η', της Πεντηκοστής
19 Κυριακή Α' Ματθαίου (των Αγ. Πάντων)
26 Κυριακή Β' Ματθαίου
3 Κυριακή Γ' Ματθαίου
ΙΟΥΛΙΟΣ 
10 Κυριακή Δ' Ματθαίου
17 Κυριακή Ε' Ματθαίου
24 Κυριακή των Αγ. Πατέρων (Δ' Οικ. Συν.)
31 Κυριακή Ζ' Ματθαίου
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
7 Κυριακή Η' Ματθαίου
14 Κυριακή Θ' Ματθαίου
21 Κυριακή Γ Ματθαίου
28 Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
4 Κυριακή IΒ' Ματθαίου
11 Κυριακή προ της Υψώσεως
18 Κυριακή μετά την Ύψωσιν
25 Κυριακή Α' Λουκά
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
2 Κυριακή Β' Λουκά
9 Κυριακή Β' Λουκά
16 Κυριακή Δ' Λουκά (Αγ. Πατ. Ζ Οικ. Συν)
23 Κυριακή Στ Λουκά
30 Κυριακή Ε' Λουκά
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
6 Κυριακή Ζ' Λουκά
13 Κυριακή Η' Λουκά
20 Κυριακή Θ' Λουκά
27 Κυριακή ΙΓ' Λουκά
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
4 Κυριακή Ι΄ Λουκά
11 Κυριακή ΙΑ' Λουκά, των Προπατόρων
18 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως
25 Η κατά σάρκα Γέννησις του Ιησού

Περιεχόμενα Ιστοχώρου

 Καθημερινή Διδακτική Πρακτική

 Η λειτουργία του Μονοθέσιου Σχολείου

 Η διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία

Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία

Προγραμματισμός ευέλικτης ζώνης και ένταξη στο πρόγραμμα

Η διατήρηση της Πειθαρχίας στην τάξη

 Αυτόνομες Ενότητες

 Επιστημονικά   Θέματα

Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας

Διδακτική της Γλώσσας

Πειράματα και διευκρινήσεις στα Φυσικά

Διδακτική της Ιστορίας

 Οδηγίες για τη διδασκαλία της έκθεσης

Οδηγός για τη σύνταξη ενός βασικού δοκιμίου

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γίνετε ποιητές: Στοιχεία στιχουργικής

Συγκριτική Παιδαγωγική

Μια έρευνα πάνω στη γνωστική ανάπτυξη

Ψυχολογία

Ειδική Αγωγή

Στασιμότητα και απόρριψη του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο

Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό

Επιθετικότητα στο σχολείο

Ύλη για Διδασκαλεία & Εξετάσεις

Εξεταστέα Ύλη  για τα Διδασκαλεία

Σημειώσεις Διδακτικής

Σημειώσεις Ψυχολογίας

Σημειώσεις Λογοτεχνίας

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Τι σημαίνει διαχείριση της Αλλαγής

Η ψυχολογία των κινήτρων

Ευέλικτη Ζώνη

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Project Φωτογραφία

Τα προαιρετικά προγράμματα γενικά

Σχέδιο Εργασίας: Ο μήνας Ιανουάριος

Σχέδιο Εργασίας: "ΑΓΓΕΙΑ: Από το χτες στο σήμερα"  

Η Ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο

 

Ποιο ευαγγέλιο έχει την Κυριακή;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και τη διδασκαλία των Ευαγγελικών Περικοπών δείτε στον Πρόλογο.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προσέξτε τους συνδέσμους που οδηγούν εκτός του παρόντος ιστοχώρου. Υπάρχει περίπτωση να οδηγήσουν σε περιεχόμενο ετερόδοξο, αιρετικό ή παραπλανητικό


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (Λουκά κεφ. ιθ' στίχοι 1-10).

15. Ο Ιησούς και ο Ζακχαίος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνάντηση του Ιησού Χριστού με τον αρχιτελώνη Ζακχαίου είναι μια θαυμάσια περικοπή, που χαρίζει στις καρδιές μας αισιοδοξία , θάρρος και βεβαιότητα για την ψυχική μας σωτηρία. Μας δείχνει το δρόμο, που μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει γα να συναντηθεί με τον Κύριο και να επικοινωνήσω μαζί του Είναι ο αληθινός δρόμος της μετάνοιας, που πρέπει να είναι έμπρακτη, όπως εκείνη του αρχιτελώνη Ζακχαίου.

ΚΕΙΜΕΝΟ

«Τω καιρώ εκείνω διήρχετο ό Ιησούς την Ιεριχώ· και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός ην αρχιτελώνης, και ούτος ην πλούσιος, και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τις εστί, και ουκ ηδύνατο από του όχλου, ότι τη ηλικία μικρός ην. Και προδραμών έμπροσθεν ανέβη επί συκοκομορέαν, ίνα ίδη αυτόν, ότι δι’ εκείνης ήμελλε διέρχεσθαι. Και μόλις ήλθεν επί τον τόπον, αναβλέψας ό Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν· Ζακχαίε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γαρ εν τω οίκω σου δει με μείναι. Και σπεύσας κατέβη, και υπεδέξατο αυτόν χαίρων.

Και ιδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλώ ανδρί εισήλθε καταλύσαι. Σταθεις δε Ζακχαίος είπε προς τον Κύριον· Ιδού τα ήμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοις πτωχοίς και ει τινός τι εσυκοφάντησα, αποδίδωμι εις τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία τω οίκω τούτω εγένετο, καθότι και αυτός υιός Αβραάμ εστίν. Ήλθε γαρ ό υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός».

 

Εκείνο τον καιρό περνούσε ο Ιησούς μέσα από την Ιεριχώ. Και να ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ζακχαίο και αυτός ήταν αρχιτελώνης και επομένως πλούσιος. Και ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι και δεν μπορούσε, εξαιτίας του κόσμου και επειδή ήταν μικρόσωμος. Έτρεξε λοιπόν μπροστά και ανέβηκε σε μια συκομουριά για να τον δει, γιατί από κει θα περνούσε. Και μόλις ήλθε σε κείνο το μέρος, σήκωσε τα μάτια του ο Ιησούς και τον είδε και του είπε· Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Και ο Ζακχαίος κατέβηκε αμέσως και υποδέχτηκε τον Ιησού με χαρά.

Όλοι τότε που το είδαν τούτο εγόγγυζαν και έλεγαν πως μπήκε να φιλοξενηθεί στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Ζακχαίος όμως στάθηκε μπροστά στον Ιησού και του είπε· Να τα μισά από τα υπάρχοντα μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς· και αν τύχει και έκλεψα κανενός του το δίνω πίσω τετραπλάσιο. Τότε του είπε ο Ιησούς· Σήμερα έγινε σωτηρία σε τούτο το σπίτι, γιατί και αυτός είναι παιδί του Αβραάμ. Γιατί ο υιός του ανθρώπου ήλθε για να ψάξει να βρει και να σώσει τους χαμένους.

 

 ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 1. Ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος. Και τα δυο αυτά τον είχαν απομακρύνει από το Θεό και τον είχαν κάνε άδικο και αμαρτωλό. Οι τελώνες αγόραζαν με ένα ορισμένο ποσό τους φόρους. Τα χρήματα που ξεπερνούσαν αυτό το ποσό, το κρατούσαν για τον εαυτό τους. Οι τελώνες ήταν πιεστικοί στο μάζεμα των φόρων και γι' αυτό ήταν αντιπαθητικοί και μισητοί από τον κόσμο. Είχε καταντήσει η λέξη «τελώνης» να σημαίνει «μεγάλος αμαρτωλός».

2. Ο Ζακχαίος ζητούσε επίμονα να δει τον Κύριο. Ανέβηκε στη συκομουριά επειδή ήταν κοντός για να δει το Χριστό, που θα περνούσε από εκεί μπροστά. Δε φοβήθηκε να μη γελάσουν οι άλλοι μαζί του, ούτε λογάριαζε το μεγάλο αξίωμα που είχε στην κοινωνία. Αυτός ήθελε να γνωρίσει το Χριστό. Ξεπερνούσε όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Μακάρι και ο σημερινός χριστιανός να ακολουθούσε το παράδειγμα του Ζακχαίου. Ο άνθρωπος σήμερα δεν ντρέπεται, όταν διαπράττει την αμαρτία, αλλά δείχνει δειλία, όταν πρόκειται να μετανοήσει. Πολλοί ακόμα ντρέπονται και αυτό το σταυρό τους να κάνουν.

3. Για να μετανοήσει ο άνθρωπος ειλικρινά, όπως ο Ζακχαίος, πρέπει πρώτα - πρώτα να νικήσει τις δυσκολίες και τις ειρωνείες του κόσμου. Πόσα παιδιά δε λιγοψυχούν από τις κρίσεις και τα πειράγματα των συμμαθητών τους; Εδώ πρέπει το παιδί να οπλιστεί με το θάρρος και τη δύναμη του Ζακχαίου και να ζητήσει τη βοήθεια του Χριστού. Τότε και ο Κύριος θα ζητήσει και από μας να τον φιλοξενήσουμε στον «οίκο της ψυχής μας». Αυτό γίνεται, όταν μας καλεί να κοινωνήσουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι η πιο μεγάλη στιγμή στη ζωή του ανθρώπου. Παίρνουμε μέσα μας τη ζωή του Κυρίου και έτσι κερδίζουμε τη σωτηρία μας, δηλαδή τον Παράδεισο.

4. Όταν αρχίσουμε και φιλοξενούμε το Θεό μέσα μας, τότε συμφιλιωνόμαστε και με τους άλλους ανθρώπους. Το ίδιο έκανε και ο Ζακχαίος. Προχώρησε στο δεύτερο βήμα για τη σωτηρία του. Πούλησε τη μισή περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Επίσης όσους αδίκησε ή έκλεψε θα τους επιστρέψει τέσσερις φορές περισσότερα χρήματα. Την αγάπη που του χάρισε ο Χριστός, την προσφέρει τώρα στους άλλους ανθρώπους. Αυτή η αγάπη χάρισε στο Ζακχαίο τη σωτηρία του. Τώρα ο Ζακχαίος με πίστη, την αγάπη και τη μετάνοια μεταμορφώθηκε από αμαρτωλός και έγινε το υπόδειγμα του σωσμένου ανθρώπου για υπόλοιπο κόσμο.

 ΔΙΔΑΓΜΑ

«Ήλθε ό υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός» ( = το χαμένο άνθρωπο) (Λουκά ιθ').

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΚΛ. ΡΗΤΟΡΩΝ

Με βήματα ηρωικά και σταθερά ανεβαίνει ο Ζακχαίος την κλίμακα της μετάνοιας. Και πρώτα νικά τον κακό εαυτό του. Την ισχυρή αυτοπεποίθηση του πλούτου αντικαθιστά η ταπείνωση, η παιδική απλότητα και η επιθυμία να δει το Χριστό». (Πρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φως εκ Φωτός, Αθήναι 1978 σελ. 225).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.       Γιατί ο Χριστός ζήτησε να φιλοξενηθεί από το Ζακχαίο;

2.       Πώς εμείς σήμερα μπορούμε να φιλοξενήσουμε το Χριστό στην καρδιά , μας;

3.       Τι σου κάνει εντύπωση από τη διαγωγή του Ζακχαίου; 

   
           
     
 

Επισκέψεις μέχρι 1-1-2004: 12.500 Επισκέψεις από 1-1-2004: