Αυτό το σάιτ χρησιμοποιεί Κώδικα Καταγραφής (ΚωK ή cookies)  κυρίως για προβολή διαφημίσεων της Google  - Μάθετε περισσότερα...

Επιμέλεια ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 
 

ΑρχικήΕπικοινωνία | Ταυτότητα | Πλοήγηση | Downloads


 

Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή ως μέσο αυθεντικής αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ Ε.Α.Π.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευχαριστίες Abstract Περίληψη Εισαγωγή


ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση

1.1 Έννοια και σκοπός

1.2 Αναγκαιότητα της Αξιολόγησης του μαθητή

1.3 Αδυναμίες της αξιολόγησης στο σχολείο

1.4 Αυθεντική Αξιολόγηση

1.4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο

1.4.2 Αντιμετωπίζοντας τις αδυναμίες της παραδοσιακής αξιολόγησης

1.4.3 Η αξιολόγηση υπό το πρίσμα των διαφορετικών προσεγγίσεων

1.4.4 Η αξία της αυθεντικής αξιολόγησης

1.5 Διαπιστώσεις για την αξιολόγηση στην Εκπαίδευση


Κεφ. 2: Ο Φάκελος Εργασιών Μαθητή

2.1 Τι είναι το Πορτφόλιο

2.2 Τύποι Φακέλου Εργασιών Μαθητή

2.3 Το περιεχόμενο ενός Φακέλου Εργασιών Μαθητή

2.3.1 Καθορισμός του στόχου

2.3.2 Καθορισμός του περιεχομένου

2.3.3 Αξιολόγηση του Φακέλου Εργασιών

2.4 Αναγκαιότητα χρήσης

2.5 Πλεονεκτήματα των ΦΕΜ ως μεθόδου αξιολόγησης

2.6 Προβλήματα και Μειονεκτήματα


ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφ. 1: Η παρούσα έρευνα -

1.1 Σκοπός της έρευνας

1.2 Στόχοι της έρευνας

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα


Κεφ. 2 Η αναγκαιότητα και η σημασία της παρούσας έρευνας


Κεφ. 3 Μεθοδολογία της έρευνας

3.1 Θεωρητικό πλαίσιο

3.1.1 Ποσοτική μέθοδος

3.1.2 Ποιοτική μέθοδος

3.2 Η ερευνητική διαδικασία

3.2.1 Ποσοτική προσέγγιση

3.2.2 Ποιοτική προσέγγιση

3.3 Τα ερευνητικά εργαλεία

3.3.1 Το 1ο ερωτηματολόγιο

3.3.2 Το 2ο ερωτηματολόγιο


Κεφ. 4 Δειγματοληψία / Διαδικασία Επιλογής -

4.1 Δειγματοληψία 1ου ερωτηματολογίου

4.1.1 Σύγκριση με τον πραγματικό πληθυσμό κατά κλάδο

4.1.2 Σύγκριση με τον πραγματικό πληθυσμό κατά κλάδο και φύλο

4.1.3 Σύγκριση δείγματος και πραγματικού πληθυσμού ανά ηλικία

4.1.5 Σχόλια ερωτώμενων 1ου ερωτηματολογίου

4.2 Δειγματοληψία 2ου ερωτηματολογίου


Κεφ. 5 Ανάλυση δεδομένων -

5.1 Αποτελέσματα 1ου ερωτηματολογίου

5.2. Συσχετισμός μεταβλητών 1ου ερωτηματολογίου

5.3 Αποτελέσματα 2ου ερωτηματολογίου

5.3.1 Περιγραφή συνθηκών πειραματικής εφαρμογής

5.3.2 Ανάλυση δεδομένων – Ερμηνεία


Κεφ. 6: Συμπεράσματα -

6.1 Συμπεράσματα ποσοτικής έρευνας

6.2. Συμπεράσματα ποιοτικής έρευνας

6.3 Συσχέτιση συμπερασμάτων με το θεωρητικό πλαίσιο


Κεφ. 7: Προτάσεις


Κεφ. 8: Ερωτήματα για περεταίρω διερεύνηση


Επίλογος


Βιβλιογραφία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1ο Ερωτηματολόγιο

2ο Ερωτηματολόγιο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Πίνακες

- Αλληλεξάρτηση μεταβλητών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- 1η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 5η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 6η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- Αποδελτίωση σχολίων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- 2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- 4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διασταύρωση Ερευνών


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΦΕΜ:

Περιεχόμενο

Δείγμα «αδύνατου» μαθητή

Δείγμα «μέτριου» μαθητή

Δείγμα «καλής» μαθήτριας

Δείγμα «άριστης» μαθήτριας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Λογισμικό .

- Πρόγραμμα εντοπισμού δεικτών Εσωτερικής Συνέπειας

- Πρόγραμμα διαπίστωσης ανεξαρτησίας μεταβλητών

- Κώδικας Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ`

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ψευδώνυμο:               κ. Αντώνης

Τυπικά προσόντα:      Βασικό πτυχίο, Σεμινάρια, Μετεκπαίδευση, Μεταπτυχιακό, Εμπειρία στην Γερμανία

Ημερομηνία:               23-4-11

Ηλικία  :                       48

Φύλο:                          Άντρας

Διδακτική εμπειρία:    25 έτη

Ιδιότητα:                      Υψηλόβαθμο στέλεχος της Εκπαίδευσης

Διάρκεια:                     00:40΄, Τηλεφωνικά

Σημ: Οι υπογραμμισμένες ερωτήσεις προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

 Αρχίζοντας, κι αφού σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πώς βλέπετε την εισαγωγή νέων μεθόδων στην εκπαίδευση.

Επειδή οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες, και αναφέρομαι τόσο στις τεχνολογικές όσο και στις εξελίξεις στα εκπαιδευτικά πράγματα, ο μόνος τρόπος για να τις προλαβαίνουμε, ή ακόμα και να βρισκόμαστε μπροστά από αυτές, είναι να εφαρμόζουμε καινοτόμα προγράμματα. Αν και καλύτερα θα ήταν το σχολείο να ανακαλύπτει το ίδιο καινοτομίες

 Εννοείτε η καινοτομία να βγαίνει από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και όχι να προέρχεται εκ των άνω;

Δυστυχώς τις περισσότερες φορές στην Ελλάδα τρέχουμε να προλάβουμε το τρένο. Ενώ οι καινοτομίες έρχονται έξω, στην ιδιωτική αγορά, εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε την κοινωνία, ενώ θα έπρεπε το σχολείο να πηγαίνει μπροστά και να ακολουθεί η κοινωνία.

 Είχατε προηγούμενη εμπειρία με το ΦΕΜ ως μεθόδου αξιολόγησης των μαθητών και με ποιο τρόπο;

Είχα ήδη μια επαφή με τη μέθοδο, από την Γερμανία, όπου είχα εργαστεί για πολλά χρόνια. Εκεί η μέθοδος έχει εφαρμοστεί και μου είχε δοθεί η ευκαιρία να συζητήσω για το πώς εφαρμόζεται, ποια είναι τα προβλήματα κλπ. Κατά τη γνώμη μου η ύπαρξη μιας μετρήσιμης κλίμακας αποτελεί την πιο αντικειμενική μέθοδο αξιολόγησης.

Αυτό έγινε την περασμένη χρονιά. Από την αρχή που πήρα τους μαθητές κι επειδή δεν ήξερα σε τι στάδιο ήταν ο καθένας, είχα κάνει κάποια διαγνωστικά τεστ σε όλα τα μαθήματα. Αυτά τα τεστ, τα οποία φτιάξαμε μαζί με τους μαθητές, δηλαδή τι θα έπρεπε να ξέρουν, αφορούσαν κατ’ αρχήν το γραπτό λόγο. Δηλαδή γράψαμε κάποια κείμενα, τα οποία αφορούσαν γραμματική, κατανόηση κειμένου, ορθογραφία. Το ίδιο έγινε και στα μαθηματικά: επίλυση κάποιων προβλημάτων, κάποιων πράξεων κτλ. Στόχος μου ήταν να δω σε ποιο επίπεδο βρισκόταν οι μαθητές γιατί δεν υπήρχε κάποιος φάκελος πιο πριν. Το δύσκολο είναι ποιος θα κάνει την αρχή στο portfolio.

Είναι όμως πολύ χρήσιμο να υπάρχει ένας φάκελος στον οποίο μπορείς να βρεις κάποια πράγματα για το μαθητή. Βέβαια υπάρχει και η άποψη που υποστηρίζει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστεί μια λανθασμένη γνώμη για το παιδί, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτός ο κίνδυνος δεν είναι σημαντικός. Μπαίνοντας λοιπόν σ’ αυτή τη διαδικασία οι ίδιοι οι μαθητές είδαν σε τι επίπεδο βρίσκονται και σχημάτισα κι εγώ μια γνώμη. Φροντίσαμε οι φάκελοι να είναι ίδιοι για όλους τους μαθητές, γράψανε το όνομά τους και ο καθένας ήξερε ότι εκεί μέσα θα μπαίνουν οι εργασίες του όλη τη χρονιά. Κάποιες αντιπροσωπευτικές. Αυτά τα αρχικά τεστ λοιπόν αποτέλεσαν την αρχική αξιολόγηση. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν μέσα ώστε να βλέπουμε από πού ξεκίνησαν. Εξ άλλου οι ίδιοι οι μαθητές ήταν αυτοί που βαθμολογούσαν τον εαυτό τους.

Τα ίδια τα παιδιά πώς δέχτηκαν την μέθοδο;

Στην αρχή τους φάνηκε δύσκολο γιατί δεν γνώριζαν τι θα κάνουν. Τους εξήγησα όμως ότι αυτός ο φάκελος θα είναι ανοιχτός στον καθένα από σας. Αν νομίζετε ότι χρειάζεται να τον δείχνετε στους συμμαθητές σας και να αλλάζετε γνώμη για το πού βρισκόσασταν στην αρχή της χρονιάς και πού είστε τώρα, μπορείτε να το κάνετε. Τους είπα πως μπορείτε να αξιολογείτε μόνοι σας τον εαυτό σας και ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι μας. Δεν θα είμαι εγώ μόνο ο αξιολογητής, αλλά θα είναι και η ομάδα, εκείνη θα αξιολογεί τη συμπεριφορά σας μέσα στην ομάδα και αυτό θα σας βοηθήσει και σας να γίνετε καλύτεροι.

Στην αρχή, λοιπόν, ήταν συνεσταλμένα. Κάθε τι καινούριο τα προβληματίζει. Όταν όμως είδαν τους φακέλους με το όνομά τους, γραμμένο με καλλιγραφικά γράμματα και έφτιαξαν μόνοι τους τη διακόσμηση κολλώντας μπροστά διάφορες παραστάσεις, έγιναν πιο δεκτικά. Η κατάσταση βελτιώθηκε περισσότερο όταν διαπίστωσαν μετά τα πρώτα τεστ, ότι δεν τα αξιολογώ εγώ, αλλά τα ίδια, χρησιμοποιώντας μια μετρήσιμη κλίμακα.

Κατά συνέπεια υπήρχε μια μετρήσιμη κλίμακα… όπως ακριβώς προβλέπεται από τη θεωρία. Τα παιδιά είχαν λόγο στη σύνταξη της κλίμακας;

Στην αρχή την είχα δώσει ο ίδιος. Δεν μπορείς να δίνεις πολλά καινούρια πράγματα μαζεμένα. Πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνουν και τα φοβίζει. Εγώ στις ασκήσεις λοιπόν είχα βάλει μια ενδεικτική βαθμολογία, με «πόντους». Για παράδειγμα, η ορθογραφία βαθμολογούνταν με 10 το ανώτερο. Ή ας πούμε στα μαθηματικά, που είναι πιο μετρήσιμα: Επίλυση αυτού το προβλήματος 5 πόντοι. Σαν σύνολο, όταν τα άθροιζαν, είχαν ας πούμε 100 πόντους. Φυσικά οι ασκήσεις ήταν διαβαθμισμένες έτσι ώστε να μπορούν όλοι να πετύχουν ένα μίνιμουμ αποτελεσμάτων.

Κάτι ακόμα που εφάρμοσα, και το βρίσκω ιδιαίτερα πρακτικό ήταν ότι στο τέλος του φύλλου εργασίας υπήρχε ένας πίνακας με την επίδοση του συνόλου των μαθητών. Έτσι καταγράφαμε πόσοι πήραν καλά, πόσοι πολύ καλά, πόσοι άριστα κλπ. Με τον τρόπο αυτό το παιδί είχε άμεση γνώση της επίδοσής του σε σχέση με τους άλλους μαθητές. Έτσι γνώριζαν ότι 2 μαθητές πήραν οκτώ, 4 πήραν 9 κτλ. και ήξεραν σε τι ακριβώς αντιστοιχεί η δική τους βαθμολογία Αυτό είναι βασικό εργαλείο, τόσο για το μαθητή όσο και για το δάσκαλο αλλά και για τον γονέα. Βοηθάει δηλαδή να βλέπει την εικόνα της τάξης και να γνωρίζει αν το αντικείμενο που διδάχθηκε έγινε όσο κατανοητό έπρεπε. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν ονόματα..

Υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής της μεθόδου;

Τα μόνα προβλήματα ήταν στην αρχή, μέχρι να καταλάβουν τα παιδιά πώς να αξιολογούν τον εαυτό τους με μια αντικειμενική κλίμακα. Όταν δίναμε τα τεστ, έπρεπε να συζητήσουμε με τα παιδιά πόσους βαθμούς θα παίρνει το κάθε πρόβλημα. Ένα εύκολο θα έπαιρνε για παράδειγμα ένα βαθμό, ένα πιο δύσκολο δύο και ούτω καθεξής. Αν τα παιδιά δεν έχουν ξαναδουλέψει με αυτό τον τρόπο δυσκολεύονται.

Ιδιαίτερα όταν πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αξιολογούν ο ένας τον άλλο, ή τη συμμετοχή τους στην ομάδα, ποιος δουλεύει καλά ποιος όχι κτλ. Εξ άλλου μέσα στο portfolio πρέπει να διακρίνονται και οι ιδιαίτερες ικανότητες του καθενός. Άλλος τα καταφέρνει καλύτερα στη ζωγραφική, άλλος στο γράψιμο. Αν δεν φαίνονται οι ιδιαίτερες ικανότητές του, αυτός ο μαθητής θα δημιουργήσει δυσκολίες. Κατά συνέπεια θα έλεγα ότι το portfolio είναι για σχολεία και για τάξεις που δουλεύουν συνεργατικά. Να συνεργαστούν ας πούμε στο πώς θα φτιάξουν ένα φύλλο εργασίας, ή στο πώς θα θέλαμε να αξιολογηθούμε σε ότι αφορά τη Γλώσσα για παράδειγμα. Ειδικά οι μαθητές των μεγάλων τμημάτων είναι πολύ πιο ώριμοι απ’ όσο πολλές φορές φανταζόμαστε ή περιμένουμε.

Μια άλλη δυσκολία που αντιμετώπισα είναι στο ποιες ασκήσεις ή τεστ παραμένουν στο φάκελο. Και αυτό γιατί πολλά παιδιά που δεν είχαν πάει καλά σε ένα τεστ δεν ήθελαν να το συμπεριλάβουν στο φάκελό τους. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια περιγραφική αξιολόγηση από το δάσκαλο την οποία θα προσυπογράψει στη συνέχεια ο μαθητής. Σε αυτή θα περιγράφεται το σημείο εκκίνησης του μαθητή και το σημείο που βρίσκεται τώρα. Αν δοθεί σημασία στα πράγματα που έχει καταφέρει, ο μαθητής το δέχεται. Τις περισσότερες φορές μάλιστα είναι και πολύ ειλικρινείς με τον εαυτό τους, ιδιαίτερα όταν δεν πρόκειται να το δείξουν σε άλλους.

Μια ακόμη δυσκολία τέλος, αντιμετωπίσαμε με τους γονείς, μέχρι να καταλάβουν τη φύση και το σκοπό αυτού του είδους της αξιολόγησης. Εγώ τους έκανα μια αρχική ενημέρωση, τους είπα ότι θα είναι ανοιχτός για τα παιδιά και τους ίδιους. Εξ άλλου ήταν σημαντικό εργαλείο για την ενημέρωση του γονέα. Έτσι κι αλλιώς πάντα κρατάμε κάποια στοιχεία για τους μαθητές μας. Με τη μέθοδο αυτή τα στοιχεία αυτά κρατούνται από τα ίδια τα παιδιά. Όταν λοιπόν ο γονέας δει την εξέλιξη του παιδιού του, αποκτάει καλύτερη γνώση για την πορεία του. Εξ άλλου με την παραδοσιακή μέθοδο, οι δάσκαλοι δεν μπορούμε να θυμηθούμε που ήταν το παιδί αρχικά και πού έφτασε

Υπάρχουν σημεία υπεροχής του φακέλου σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους εκτός από αυτό που συζητήσαμε;

Όπως είπαμε, βασικό σημείο υπεροχής είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κανείς να δει πού ήταν ο μαθητής και σε ποιο σημείο έχει φτάσει. Έτσι μπορεί να δει τα βήματα του μαθητή και να προγραμματίσει τις επόμενες ενέργειές του για να τον βοηθήσει.

Δεύτερο δυνατό σημείο είναι ότι ο μαθητής και ο γονέας μπορούν να δουν την εξέλιξή του. Αλλά και ο συνάδελφος που θα πάρει την ίδια τάξη την επόμενη χρονιά, θα έχει μια βάση για το πού βρίσκονται τα παιδιά και δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή, τον Σεπτέμβριο. Φυσικά, τα αρχικά τεστ αξιολόγησης πρέπει να γίνουν και από τον ίδιο. Κατά τη γνώμη μου είναι ότι καλύτερο αφορά την περιγραφική αξιολόγηση.

Σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται, υπάρχει κάποιο πρόβλημα;

Κοιτάξτε να δείτε. Η Αξιολόγηση είναι ένα αγκάθι στην εκπαίδευση, και πολλές φορές την αρνούμαστε. Εντούτοις είμαστε αναγκασμένοι να την κάνουμε. Έτσι και αλλιώς και εμείς οι ίδιοι αξιολογούμαστε. Οι μαθητές αξιολογούν και τον εαυτό τους και εμάς. Εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνεται γιατί και τα παιδιά επιθυμούν να βλέπουν την εξέλιξή τους. Αυτό το είδος της αξιολόγησης, στην αρχή τουλάχιστον, όταν δεν το γνωρίζει ο εκπαιδευτικός, μέχρι να οργανώσει τους φακέλους, να δει με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει, απαιτεί ασφαλώς λίγο περισσότερο χρόνο προετοιμασίας στο σπίτι, σε σχέση με την κλασική βαθμολογία. Είναι όμως πολύ πιο έγκυρη και αντικειμενική.

Και σε κάθε περίπτωση δεν απαιτείται ιδιαίτερος χρόνος μέσα στην τάξη, αφού έτσι κι αλλιώς τα φύλλα εργασίας θα είναι ενταγμένα στην ροή του μαθήματος. Έτσι κι αλλιώς για κάθε καινοτομία απαιτείται μια περίοδος προσαρμογής και χρόνος για να την γνωρίσει κάποιος καλύτερα. Όταν πια και οι ίδιοι οι μαθητές εξοικειωθούν, βάζουν μόνοι τους τα φύλλα στο φάκελό τους.

Παίρνει ο καθένας με τη σειρά του και μόλις τελειώνει το φύλλο του, το αξιολογεί, το δίνει στο δάσκαλο και στη συνέχεια το βάζει στο φάκελό του. Ακολουθείται πλέον ο ρυθμός της τάξης.

Εκτός κι αν υπάρχει κάποιος δάσκαλος ο οποίος εφαρμόζει την μετωπική διδασκαλία και κάνει το μάθημά του με την αυταρχική μέθοδο, οπότε στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει πιθανώς έλλειμμα χρόνου. Μόνο σ’ αυτή την περίπτωση. Διαφορετικά δεν υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή του.

Πιστεύετε ότι εφαρμόζεται το ίδιο σε όλα τα μαθήματα; Επισημάνατε ήδη ότι υπάρχει κέρδος στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, όμως αυτή είναι μέθοδος διδασκαλίας. Στα γνωστικά αντικείμενα, μαθηματικά, ιστορία, θρησκευτικά κλπ, πιστεύετε ότι θα υπήρχε κάποια διαφορά ή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα το ίδιο;

Σε όλα τα μαθήματα μπορεί να εφαρμοστεί αν και αυτό που φαίνεται να έχει την μεγαλύτερη αποδοχή των μαθητών για να μην τους κουράσει, είναι τα πρωτεύοντα μαθήματα. Σε αυτά γράφουν άλλωστε και τις περισσότερες εργασίες. Η Ιστορία για παράδειγμα, θα πρέπει να έχει ξεχωριστό φάκελο, γιατί αν βάζουν εργασίες από όλα τα μαθήματα στο φάκελό τους, αυτός θα γεμίσει πολύ γρήγορα.

Εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποίησα στα μαθηματικά, την Γλώσσα και τις Φυσικές Επιστήμες. Επίσης το εφάρμοζε η συνάδελφος των Γαλλικών τα οποία διδάχθηκαν εκείνη τη χρονιά για πρώτη φορά πιλοτικά, καθώς και η εκπαιδευτικός των Αγγλικών που επίσης διατηρούσε δικό της Φάκελο.

Εγώ όμως, ως δάσκαλος της τάξης είχα το δικό μου Portfolio και δεν το χρησιμοποίησα στα δευτερεύοντα μαθήματα. Πιστεύω όμως ότι γι’ αυτά τα μαθήματα δεν είναι τόσο σημαντικό, αν και κρατώ μια επιφύλαξη και το καταθέτω ως προσωπική μου γνώμη. Αν πάντως χρησιμοποιηθεί σίγουρα θα έχει πολύ λιγότερα φύλλα.

Μάλιστα. Καλύψαμε ήδη τα περισσότερα θέματα. Εντούτοις θα ήθελα να καταθέσω εδώ πως από την πορεία της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ακόμα και οι συνάδελφοι που ήταν κατ’ αρχήν αρνητικοί, στην πορεία άλλαξαν γνώμη και έγιναν υπέρμαχοι της μεθόδου.

Αυτό είναι ενδεικτικό για τις καινοτόμες προσεγγίσεις. Κατά τη γνώμη μου αυτό που χρειάζεται είναι κάποιοι άνθρωποι που θα το τολμήσουν. Που θα εντυπωσιαστούν και τελικά θα έχουν τα κίνητρα να το διαδώσουν. Χρειάζεται φυσικά κάποιος χρόνος.

Τους αφήνεις να το δουλέψουν και στη συνέχεια τους δίνεις κάποιο κίνητρο, όπως ας πούμε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στους συναδέλφους. Αυτό δημιουργεί έναν ισχυρό πυρήνα για να πετύχεις το σκοπό σου.

Τελειώνοντας η χρονιά, ποια ήταν η εικόνα που είχατε για τη γνώμη των παιδιών σχετικά με τον νέο τρόπο αξιολόγησης. Πώς αισθάνθηκαν τα ίδια γι’ αυτόν;

Πιστεύω ότι τα παιδιά, η μόνη δυσκολία που θα είχαν, θα ήταν την επόμενη χρονιά, αν δεν χρησιμοποιούσαν ξανά αυτή τη μέθοδο! Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα μπορούσε να δουλέψει η αξιολόγηση χωρίς αυτό. Όποιος δάσκαλος θα μπήκε την επόμενη χρονιά και δεν το εφάρμοζε, θα τα δυσκόλευε πολύ. Το να επιστρέψουν στην παραδοσιακή μορφή αξιολόγησης, θα ήταν πολύ δύσκολο και θα γινόταν μόνο με εξαναγκασμό.

Φυσικά, η μετάβαση στο Γυμνάσιο και η εισαγωγή στον γνωστό τρόπο αριθμητικής αξιολόγησης, χωρίς εκείνα να έχουν λόγο και χωρίς να μπορούν να δουν την εικόνα τους, θα είναι σίγουρα τραυματική. Βέβαια, κάποια από αυτά τα παιδιά μπορούν να το εφαρμόσουν από μόνα τους, για τον εαυτό τους. Για να μπορούν να διαπιστώνουν από πού ξεκίνησαν και πού έχουν φτάσει. Με λίγα λόγια η εφαρμογή αυτής της μεθόδου πρέπει να έχει συνέχεια, να εφαρμοστεί σε όλη την εννιάχρονη εκπαίδευση.

Πιστεύω επίσης ότι η μέθοδος αυτή θα ήταν πολύ χρήσιμη σε μικρά μονοθέσια ή διθέσια σχολεία της Περιφέρειας, όπου οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν κάθε χρόνο και δεν έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν τους μαθητές τους σε όλη την μαθητική τους πορεία. Σ’ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δραστηριοποιηθούν φυσικά και οι σχολικοί σύμβουλοι.

Με τον ισχύοντα τρόπο έχουμε απαξιώσει την αξιολόγηση. Τα παιδιά θέλουν να ξέρουν και να λένε : «εκεί έγινα καλός, εκεί πρέπει να βελτιωθώ». Φανταστείτε πόσο σημαντικό θα είναι για ένα παιδί της Πρώτης Τάξης που στο τέλος της χρονιάς θα μπορέσει να πει: «όταν ήρθα στο σχολείο, εγώ δεν μπορούσα να διαβάσω και τώρα μπορώ να διαβάσω ένα παραμύθι. Μπορώ να γράψω μια ολόκληρη σελίδα». Από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ανθρώπου είναι η κατάκτηση του γραπτού λόγου. Παρέχεται έτσι πολύ μεγάλο κίνητρο για να ενδιαφερθεί να βελτιώσει όσα έχει ήδη κατακτήσει. Ενώ, ένα στεγνό, οκτώ, εννιά ή δέκα δεν θα του πει τίποτα, ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις.

 

-2η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ψευδώνυμο:                  κ. Ευαγγελία

Τυπικά προσόντα:         Βασικό πτυχίο, Σεμινάρια

Ημερομηνία:                  23-4-11

Ηλικία συμμετέχοντος   40

Φύλο:                             Γυναίκα

Διδακτική εμπειρία:       15 έτη

Ιδιότητα                         Δασκάλα της Στ΄ Τάξης

Διάρκεια συνέντευξης:  00:30΄, Στο γραφείο του ερευνητή

 

Αρχίζοντας, κι αφού σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πώς βλέπετε την εισαγωγή νέων μεθόδων στην εκπαίδευση. Για ποιο λόγο επιλέξατε την συμμετοχή σας στην έρευνα;

Γενικά η έρευνα στην εκπαίδευση με ενδιαφέρει ως άτομο. Σημαντικό στοιχείο βέβαια ήταν η προσωπική μας γνωριμία. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση που ο ερευνητής μου ήταν άγνωστος, θα εξέφραζα ενδιαφέρον για τη συμμετοχή μου σε αυτή την έρευνα, διότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί σε ο,τιδήποτε νέο. Φυσικά η προσωπική μας γνωριμία και η εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπό σας, ήταν ένας ακόμη παρωθητικός παράγοντας.

Είχατε προηγούμενη εμπειρία με το ΦΕΜ ως μεθόδου αξιολόγησης των μαθητών και με ποιο τρόπο;

Είχα ακούσει για αυτό θεωρητικά. Πρακτικά όμως ήταν η πρώτη φορά που το εφάρμοσα και ήρθα σε επαφή. Είχα ακούσει γι’ αυτό από παλιότερα, τότε που ήμουν στη Φιλοσοφική, στο Παιδαγωγικό Τμήμα, αλλά και από κάποιες συζητήσεις στην τηλεόραση σχετικά με αυτό το θέμα.

Πώς δέχθηκαν τα παιδιά τη νέα μέθοδο; Με ποιον τρόπο την προτείνατε στην τάξη;

Για τα παιδιά ήταν κάτι καινούριο, δεν το είχαν ξανακάνει. (διακοπή από τηλέφωνο). Τους είπα ότι θα κάνουμε μια εργασία, η οποία θα πάει σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου ο οποίος θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της εργασίας τους και εκείνα ενδιαφέρθηκαν. Απλά.

Ποια σημεία κρίνατε σκόπιμο να αλλάξετε σε σχέση με τις αρχικές υποδείξεις για την εφαρμογή της μεθόδου; Για ποιο λόγο;

Ουσιαστικά έγιναν πιο σαφείς οι ερωτήσεις. Πιο αναλυτικές σε κάθε μάθημα. Βάλαμε μέσα το συναίσθημα και την κρίση των παιδιών περισσότερο, κάτι που ενθουσίασε τα παιδιά. Αυτό έγινε κυρίως μετά τις δύο προκαταρκτικές συναντήσεις που είχαμε και διαπίστωσα τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να εφαρμοστεί η μέθοδος.

Υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής;

Θεωρώ ότι εκτός από τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Αν είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα, και γινόταν καλύτερος προγραμματισμός κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ, τότε και ο χρόνος δεν νομίζω ότι θα αποτελούσε πρόβλημα. Εμένα συνολικά μου χρειάστηκαν περίπου 8 διδακτικές ώρες. Και αυτό διότι διαβάσαμε στην τάξη και τα παιδιά σχολίασαν το περιεχόμενο του φακέλου των συμμαθητών τους. Αυτός ο χρόνος είναι απαραίτητος για την παρουσίαση του φακέλου και το γέμισμά του. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, με το τέλος κάθε δραστηριότητας κάθε φορά, να προστίθεται και το ανάλογο στοιχείο. Φυσικά τα παιδιά συμπλήρωσαν το φάκελό τους μόνα τους. Εγώ απλά έδινα κάποιες οδηγίες και τα καθοδηγούσα γενικά, επιλύοντας κάποια προβλήματα σε περιπτώσεις που ίσως δεν καταλάβαιναν κάτι.

Σύμφωνα με την εμπειρία σας υπάρχουν σημεία υπεροχής του ΦΕΜ έναντι των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης;

Θεωρώ ότι βοηθάει… (παύση) Ναι… (παύση). Περισσότερο. Έχεις μπροστά σου ένα …πώς να το πω… οργανωμένο…; Ένα γραπτό που αναφέρεται σε πολλούς τομείς. Μπορείς να έχεις μια καλύτερη εικόνα του παιδιού. Πιστεύω ότι περισσότερο θα βοηθήσει τους νέους συναδέλφους, ή αυτούς που μπαίνουν για πρώτη φορά σε μια τάξη.

 Θέλετε να πείτε, βλέποντας ένα παλιότερο Φάκελο, για να εξαγάγει συμπεράσματα;

Και αυτό, αλλά …. Ή: εάν εγώ, ας πούμε έκανα ξανά αυτή την εργασία, θα ήθελα να την κάνω όταν πάρω μια καινούρια τάξη. Εμένα προσωπικά ας πούμε δεν με βοήθησε και πάρα πολύ διότι έχω αυτή την τάξη για δύο χρόνια. Κι έχω μια διδακτική εμπειρία. Είναι αλλιώς. Αν όμως του χρόνου πάρω μια καινούρια τάξη και την ξεκινήσω αυτή τη διαδικασία, πιστεύω ότι θα βοηθηθώ περισσότερο.

Εννοείτε γνωρίζοντας περισσότερο στα ενδιαφέροντά τους;

Ναι… και σ’ αυτό. Αν υπάρχουν οι αντίστοιχες ερωτήσεις στα Φύλλα Εργασίας… Αλλά κυρίως με αυτές τις δραστηριότητες που προτείνουμε εμείς. Το σημαντικό είναι ότι γράφουν μόνα τους. Καταγράφουν αυτό που βίωσαν και αυτό τα ευχαριστεί. Και μάλιστα γράφουν και καλύτερα. Τα παιδιά το είδαν πολύ θετικά. Κι όταν μάλιστα τους είπα, στη δεύτερη έκθεση που γράψαμε, για την επίσκεψη στη Μακρινίτσα, ότι η καλύτερη έκθεση θα βραβευτεί και ίσως πάει και στο Πανεπιστήμιο, τότε πιέστηκαν πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι όταν δώσεις ένα κίνητρο στα παιδιά έχεις και πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Είναι αυτό που λέμε ότι η περίσταση επικοινωνίας παίζει σπουδαίο ρόλο. Όλα τα παιδιά είχαν καλύτερες επιδόσεις.

 Αν υποθέσουμε ότι δεν τους είχατε πει πως η έκθεσή τους θα πάει στο Πανεπιστήμιο. Η δημιουργία του ίδιου του φακέλου δεν θα αρκούσε να τα κινητοποιήσει; Στο να βάλουν δηλαδή μέσα το καλύτερο έργο τους;

Πιστεύω θα έπαιζε ένα ρόλο. Όταν υπάρχει κίνητρο πάντα αποδίδουν καλύτερα.

Υπάρχουν κάποια μαθήματα ή μέθοδοι διδασκαλίας που ευνοούν την εφαρμογή του ΦΕΜ σε σχέση με κάποια άλλα; Αν ας πούμε εφαρμοζόταν στα μαθηματικά, θα είχε τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα;

Ναι. Πιστεύω πως ναι. Αλλά θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. Από την άλλη δεν βρίσκω ότι θα κερδίζαμε πολύ περισσότερα. Ούτως ή άλλως σχηματίζεις μια εικόνα για τον μαθητή μέσα στην τάξη σε κάθε μάθημα ξεχωριστά, αφού έχεις τα παιδιά τόσες ώρες μαζί σου.

Θεωρώ εντούτοις, ότι ασχοληθήκαμε περισσότερο με τη γλώσσα και λιγότερο με τα άλλα μαθήματα. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε περισσότερο και στην Γυμναστική και στη Μουσική και στα Θρησκευτικά. Νομίζω πως υπήρχαν λίγες ερωτήσεις για τα μαθήματα της ειδικότητας. Γενικά πάντως σε ότι ερωτήσεις είχαν σχέση με το συναίσθημα τα πήγαν πολύ καλύτερα.

Στα Μαθηματικά πάλι, είχαν εξαιρετική επιτυχία και μάλιστα τους εντυπωσίασαν πολύ τα προβλήματα που είχαν σχέση με την ιστορία. Τα είδαν με πολύ ενδιαφέρον και ρωτούσαν αν τα γεγονότα αυτά είναι αληθινά.

Ποιες είναι οι θετικές και ποιες οι αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του ΦΕΜ; Θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η μέθοδος συστηματικά; Με το ξεκίνημα της χρονιάς δηλαδή, να ετοιμαστεί ένας φάκελος για κάθε παιδί, όπου θα μπαίνουν εκεί τα έργα του; Υπάρχει χρόνος;

Γιατί όχι; Νομίζω πως ναι. Πιστεύω ότι αν θέλεις να κάνεις κάτι το κάνεις. Εμείς οι δάσκαλοι όταν θέλουμε μπορούμε να βρούμε χρόνο. Παίρνεις ένα τέταρτο από τα μαθηματικά, ένα τέταρτο από τη γλώσσα και το υλοποιείς. Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί συστηματικά.

Αυτό ίσχυε εξ αρχής ή επηρεάστηκες από την εφαρμογή του;

(Διστάζει) Δεν θα ήμουν αρνητική. Δεν θα μπορούσα να ξέρω πώς θα είναι…. Νομίζω πως θα ήμουν θετική, για να το δοκιμάσω. Αλλά δεν μπορούσα να ξέρω τα αποτελέσματά του. Τώρα είμαι πεπεισμένη ότι μπορεί να λειτουργήσει στην τάξη.

Με ποιον ακριβώς τρόπο καθορίσατε τα διαβαθμισμένα κριτήρια;

Εμείς τα δώσαμε έτοιμα στα παιδιά για τις ανάγκες της έρευνας. Εντούτοις πιστεύω πως ο καλύτερος τρόπος είναι να υπάρχει ένας έτοιμος σκελετός που θα δίνεται από το δάσκαλο και σε συνεργασία με τα παιδιά να διαμορφώνονται και τα κριτήρια. Τα παιδιά έχουν άποψη και θα μπορούσαν να προτείνουν κάτι. Αν το αφήσουμε ανοιχτό θα χαθεί πολύς χρόνος, θα υπάρχουν διαφωνίες του τύπου «γιατί κάναμε αυτό που είπε αυτός» κτλ. Ενώ αν υπάρχει ένας σκελετός αξιολόγησης που θα δώσει ο δάσκαλος μπορούν να μπουν κι αυτά που θέλουν τα παιδιά, ως κάποιο βαθμό.

 Πόσο λειτουργικές ήταν οι προτάσεις του ερευνητή στον τρόπο καθορισμού των κριτηρίων αυτών;

Ήταν αρκετά λειτουργικές. Δεν ήταν δυσκολονόητες για τα παιδιά.

Πώς εξελίχθηκε το στάδιο της αξιολόγησης καθ’ αυτής;

Μιλήσαμε για το ΦΕΜ, τους άρεσε.. Αν και έγινε τελευταίες μέρες πριν τις διακοπές του Πάσχα και τα παιδιά ήταν αποσυντονισμένα και είχαν το μυαλό τους στο παιχνίδι, φάνηκε ότι τους άρεσε και ότι θα ήθελαν να το κάνουν πιο οργανωμένα και συστηματικά. Τα παιδιά το χάρηκαν και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον.

 

Έχουμε τελειώσει, θεωρώ πολύτιμη τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστώ πολύ.

 

 

- 3η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ψευδώνυμο:                  Ελενίτσα

Τυπικά προσόντα:         Βασικό πτυχίο, Σεμινάρια

Ημερομηνία:                  23-4-11

Ηλικία συμμετέχοντος   22

Φύλο:                             Γυναίκα

Διδακτική εμπειρία:       1 έτος

Ιδιότητα                         Δασκάλα της Στ΄ Τάξης

Διάρκεια συνέντευξης:  00:25΄, Στο γραφείο του ερευνητή

 

Αρχίζοντας, κι αφού σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πώς βλέπετε την εισαγωγή νέων μεθόδων στην εκπαίδευση.

Κατ’ αρχήν αυτό που θα ήθελα να πω είναι πως ο,τιδήποτε θεωρητικό μαθαίνουμε στην σχολή, ή διαβάζουμε στα βιβλία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καμία σχέση, όμως, το ένα με το άλλο. Καμία. Η θεωρία με την πράξη έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γενικά πάντως είμαι υπέρ των καινούριων συστημάτων και γενικότερα όποιας καινοτομίας υπάρχει. Βέβαια πρέπει να μπορεί να ανταπεξέρχεται στο επίπεδο της τάξης και το επίπεδο των μαθητών. Την οποιαδήποτε καινοτομία πρέπει να μπορείς να την τοποθετήσεις σε μια τάξη.

Είχατε ξανακούσει σχετικά με το portfolio?

Για το portfolio στην εκπαίδευση δεν είχα ξανακούσει. Για το portfolio όμως γενικότερα, ναι. Σε άλλους τομείς. Στη διαφήμιση, στο μάνατζμεντ… σ’ αυτά γνωρίζω ότι εφαρμόζεται το portfolio και βοηθάει γενικότερα.

Με ποιον τρόπο ανακοινώσατε στα παιδιά την εφαρμογή του συστήματος;

Τους είπα ότι το προτζεκτ που κάνουμε θα το οργανώσουμε καλύτερα, θα μαζέψουν κάποια πράγματα από όλες τις δραστηριότητες που θα κάνουμε, και θα μαζευτούν σε ένα φάκελο, τον οποίο θα τον παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες, για να κρίνουν τι έχουν κάνει, να μπορέσουν να καταλάβουν οι υπόλοιποι πώς δούλεψε ο καθένας και η ομάδα του, αυτά…

Τα παιδιά το δέχθηκαν αρκετά θετικά. Τους άρεσε η ιδέα να παρουσιάσουν στην τάξη τη δουλειά που κάνουν. Τους άρεσε περισσότερο από το γνωστό και στυλιζαρισμένο στυλ που εφαρμόζαμε μέχρι τότε.

 Ποια σημεία κρίνατε σκόπιμο να αλλάξετε σε σχέση με τις αρχικές υποδείξεις για την εφαρμογή της μεθόδου; Για ποιο λόγο;

Απλά οι ερωτήσεις έγιναν πιο συγκεκριμένες. Πήγαμε σε πιο συγκεκριμένα θέματα. Οι ερωτήσεις και όλες οι δραστηριότητες ήταν πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό εξυπηρέτησε αρκετά.

Υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής;

Κάποια υποερωτήματα σε κάποιες δραστηριότητες δυσκολεύτηκαν να απαντηθούν. Υπήρχαν αρκετές απορίες. Για παράδειγμα τι αποκόμισαν από τα Θρησκευτικά ή την Γυμναστική. Το πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως στη Γυμναστική. Επίσης δυσκολεύτηκαν αρκετά να κατανοήσουν το είδος του υλικού που έπρεπε να μπει στον φάκελο. Στα Μαθηματικά και την Ιστορία εντούτοις, όπως και στη Γλώσσα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Στα ερωτήματα που αφορούσαν την αξιολόγηση από τους φίλους τους, από μένα και από τους γονείς τους απάντησαν με μεγάλη ευκολία.

Σύμφωνα με την εμπειρία σας υπάρχουν σημεία υπεροχής του ΦΕΜ έναντι των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης;

Νομίζω ότι ο Φάκελος Εργασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσον αξιολόγησης. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην παραδοσιακή μέθοδο και στο Πορτφόλιο. Η αξιολόγηση αυτή είναι πολυδιάστατη. Αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι το κλασικό «σηκώνω χέρι, λύνω το πρόβλημα, άρα αξιολογούμαι από αυτό». Αξιολογούμαι στα πάντα, στη συμπεριφορά, στις δραστηριότητες, σε σκέψεις πάνω στο πρότζεκτ, σε πάρα πολλούς τομείς. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ και εμάς τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά.

Είδα ότι την αυτοαξιολόγηση την έκαναν πολύ καλύτερα απ’ ότι αν τους ρωτούσα «τι βαθμούς πιστεύετε ότι θα πάρετε». Νομίζω ότι αξιολογήθηκαν πολύ σωστότερα μόνοι τους. Για παράδειγμα στις ερωτήσεις που αναφερόταν στο πώς γράφουμε μια έκθεση, εντόπισαν ακριβώς τις αδυναμίες που έχω εντοπίσει κι εγώ σε κάθε μαθητή μου.

Ήξερε ο καθένας ότι «ναι, εγώ δεν γράφω σωστά ορθογραφία, εγώ δεν βάζω κόμματα όπου πρέπει». Τα κατάφεραν λοιπόν πολύ καλύτερα απ’ ότι αν τους ζητούσα να μου βάλουν απλά έναν βαθμό που πιστεύετε ότι θα πάρετε. Ήταν πιο αντικειμενικοί. Κι αυτό γιατί και τα ερωτήματα ήταν πιο συγκεκριμένα.

Αν η μέθοδος εφαρμοζόταν υποχρεωτικά, ποια πιστεύετε ότι θα ήταν τα βασικότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίζαμε; Θέμα έλλειψης χρόνου ίσως;

Νομίζω ότι όντως καταναλώνεται πολύς χρόνος από το μάθημα. Από την άλλη όμως ίσως να έφταιγε και το γεγονός ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Αν εφαρμοζόταν όμως συστηματικά νομίζω ότι δεν θα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Απλά εγώ είδα ότι στην προκειμένη περίπτωση, εγώ αντιμετώπισα πρόβλημα, διότι κατανάλωσα πολύ χρόνο μέχρι να κατανοήσουν το πώς ακριβώς γίνεται. Αν όμως τώρα το ξανακάναμε δεν νομίζω πως θα αντιμετωπίζαμε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Το ίδιο και με την εργασία που απαιτείται από τον εκπαιδευτικό στο σπίτι. Αν υπήρχε συστηματοποιημένη δουλειά, δεν νομίζω ότι θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος από αυτόν που αφιερώνουμε ήδη για την προετοιμασία της επόμενης ημέρας.

Υπάρχουν κάποια μαθήματα ή μέθοδοι διδασκαλίας που ευνοούν την εφαρμογή του ΦΕΜ σε σχέση με κάποια άλλα;

 Δεν νομίζω ότι θα είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία, τουλάχιστον με τον τρόπο αυτό. Δεν νομίζω… Δηλαδή… Κατ’ αρχάς δεν πιστεύω στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μέσα στα Μαθήματα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ομαδική δουλειά. Έχω την αίσθηση ότι το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στα διάφορα πρότζεκτ, που απαιτούν ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και όχι στα άλλα μαθήματα. Μου είπαν πάντως τα παιδιά ότι αυτό που έμαθαν ήταν να συνεργάζονται, μέσα από το πρότζεκτ.

Απλά στο μάθημα είναι λίγο διαφορετικά, έχεις την πίεση του χρόνου, πολλά επίπεδα μαθητών και όλα αυτά... Δεν μπορείς να δουλέψεις καλά την ομαδοσυνεργατική γιατί κάποιοι θα φαίνονται, κάποιοι δεν θα φαίνονται….

Ποιες είναι τα θετικά και τα αρνητικά στο ΦΕΜ;

Εκτός από το χρόνο και το αρχικό δύσκολο στάδιο της κατανόησης δεν νομίζω ότι θα έβρισκα κάτι αρνητικό – μιλώντας βέβαια πάντα για την εφαρμογή του σε πρότζεκτ. Τα θετικά είναι η συνεργασία, η ομαδικότητα, η οργάνωση… Επίσης η σωστή αυτοαξιολόγηση που οφειλόταν σαφέστατα στα συγκεκριμένα και επιμερισμένα ερωτήματα.

Ποια είναι η γενική σας εντύπωση από την εφαρμογή του προγράμματος σε σχέση με την παιδαγωγική του και τη χρηστική του αξία; Αν εφαρμοζόταν από την αρχή της χρονιάς θα είχε κάποιο άλλο θετικό αποτέλεσμα που τώρα δεν μπορέσαμε να το δούμε;

Νομίζω ότι αν ξεκινούσε από την αρχή της χρονιάς θα εντοπίζανε καλύτερα τα λάθη και τις αδυναμίες τους. Έτσι θα μπορούσαν να εξελιχθούν γενικότερα σ’ ένα επίπεδο γιατί θα γνώριζαν καλύτερα το πού ήταν στην αρχή και πού βρίσκονται τώρα και σε επίπεδο αναζήτησης πληροφοριών και γενικότερα σε πολλά επίπεδα.

 Πόσο εύκολα παρακολουθείται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων μέσα από το ΦΕΜ;

Πάρα πολύ εύκολα. Γιατί προωθείς το στόχο σου και περιμένεις να τον φτάσουν. Μέσα στο μάθημα δεν είναι εύκολο να διαγνώσεις πότε ένα παιδί θα το καταφέρει, τι διάρκεια χρόνου θα του χρειαστεί, ενώ μέσα από αυτό, έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα. Για παράδειγμα κάποιος μέσα από την αξιολόγηση της Έκθεσης που κάναμε θα μπορούσε πολύ εύκολα να καταλάβει αν κατανόησαν τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν, τον τρόπο σκέψης και να καταλάβει αν έχει επιτευχθεί ο στόχος ή όχι. Έτσι βοηθάει και εσένα και τα μικρά, έτσι;

Πώς εξελίχθηκαν τα στάδια υλοποίησης του ΦΕΜ;

Στην αρχή κάναμε μια συζήτηση πάνω στις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν, και με την επίσκεψη στη Βουλή και στην Μακρυνίτσα. Συζητήσαμε για το τι είδαν και τι αποτελέσματα είχε αυτό Ξεκινήσαμε όλοι μαζί, μία σελίδα για να καταλάβουν, σε μορφή συζήτησης, το τι έπρεπε να κάνουν. Επίσης διαβάσαμε στην τάξη τις εκθέσεις για να μπορέσουμε να έχουμε τα σχόλια των συμμαθητών πάνω σ’ αυτές.

Τις κρίναμε, τόσο εγώ όσο και τα παιδιά και στη συνέχεια συμπλήρωσαν τα φύλλα εργασίας. Στη συνέχεια έλυσαν τα προβλήματα των μαθηματικών μόνος του ο καθένας ή σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας του και ένας από κάθε ομάδα ανέβηκε στον πίνακα για να τα παρουσιάσει. Πρέπει να πω εδώ ότι η σύνδεση της εκφώνησης των προβλημάτων με το περιεχόμενο του πρότζεκτ τους κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον. Αυτό ήταν φυσικό βέβαια γιατί τα μαθηματικά είναι αρκετά ξεκομμένα από τα άλλα μαθήματα, ως περιεχόμενο. Τους άρεσε αρκετά διότι τους φάνηκε ακόμα πιο εύκολο. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο συγκέντρωσαν το υλικό τους από το κομμάτι που αφορούσε τη θεατρική παράσταση. Πώς συμμετείχαν οι ίδιοι, ποια ήταν η γνώμη των άλλων γι’ αυτούς, η περιγραφή του τρόπου συνεργασίας μεταξύ τους και με την άλλη τάξη.

Ποια είναι η αίσθησή σας, για το αν άρεσε στα ίδια τα παιδιά η συμπλήρωση του φακέλου.

Νομίζω ότι στην αρχή είχαν κάποιες επιφυλάξεις γιατί δεν έχουν ξανακάνει κάτι τέτοιο. Και είναι λογικό γιατί στην αρχή νόμισαν ότι πρόκειται για ένα ακόμη τεστ. Βέβαια στην πορεία, αφού συζητήσαμε τι έπρεπε να κάνουν, τους άρεσε.

Τους άρεσε γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούσαν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Αυτό τους άρεσε περισσότερο πάνω σ’ όλο αυτό.

 Έχουμε τελειώσει, θεωρώ πολύτιμη τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστώ πολύ.

 

- 4η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ψευδώνυμο:                  κ. Αθηνά

Τυπικά προσόντα:         Βασικό πτυχίο, Σεμινάρια, Μετεκπαίδευση, Μεταπτυχιακό

Ημερομηνία:                  20-4-11

Ηλικία συμμετέχοντος   40

Φύλο:                             Γυναίκα

Διδακτική εμπειρία:       15 έτη

Ιδιότητα                         Δασκάλα της Ε Τάξης

Διάρκεια συνέντευξης:  00:30΄ Τηλεφωνικά

Αρχίζοντας, κι αφού σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πώς βλέπετε την εισαγωγή νέων μεθόδων στην εκπαίδευση.

Είμαι πάντα πολύ θετική απέναντι στις καινοτομίες, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας. Δεν θα δεχόμουν να κάνω κάτι που δεν έχει πιστοποιηθεί με κάποιον επιστημονικό τρόπο, πειραματιζόμενη στους μαθητές μου.

 

Είχατε κάποια προηγούμενη εμπειρία σε σχέση με το portfolio; Είχατε ξανακούσει γι’ αυτό ως μέθοδο αξιολόγησης των μαθητών και πώς;

Είχα μόνο βιβλιογραφική εμπειρία, θεωρητική μόνο. Πρακτική όχι. Πρώτη φορά το εφάρμοσα για τις ανάγκες της έρευνας. Είχα διαβάσει όμως γι’ αυτό. Συμπτωματικά διέθετα ένα βιβλίο γραμμένο από πολύ αξιόλογη σύμβουλο του Παιδαγωικού Ινστιτιούτου, η οποία το είχε εφαρμόσει πιλοτικά και το είχα διαβάσει. Εντούτοις προσωπική εμπειρία δεν είχα.

 

Εάν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη έρευνα, υπήρχε πιθανότητα να ξεκινήσετε μόνη σας να εφαρμόζετε τη μέθοδο αυτή από δική σας πρωτοβουλία, αφού είχατε κάποια γνώση του θέματος;

Ναι, πολύ μεγάλη. Και μόνο από το βιβλίο που είχα διαβάσει, και τον τρόπο που είδα ότι εφαρμόζεται, υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα.

 

Πώς δέχθηκαν την νέα μέθοδο τα παιδιά;

Μια τέτοια αλλαγή αξιολόγησης, και μάλιστα στην Πέμπτη τάξη, όταν τα παιδιά είχαν μάθει μόνο σε ένα συγκεκριμένο τρόπο, να αξιολογούνται από άλλους, όταν ξαφνικά τους δείχνεις έναν τρόπο, αυτόν της αυτο-αξιολόγησης, λογικό είναι να σοκάρονται. Το δέχθηκαν λοιπόν με ένα ξάφνιασμα, μάλλον αρνητικό. Προσωπικά εισέπραξα μια αρνητική διάθεση των παιδιών. Βέβαια εξίσου αρνητικός παράγοντας ήταν ότι δεν είχαν προετοιμαστεί καλά. Ξαφνικά τους δόθηκε ένα φυλλάδιο για το οποίο το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να το συζητήσουμε.

Θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση τουλάχιστον μια εβδομάδα πιο πριν, ώστε να γνωρίζουν ότι αυτό που κάνουν θα το αξιολογήσουν οι ίδιοι, με ποιο τρόπο θα το αξιολογήσουν κτλ. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ξαφνιάσματος οφείλεται στο ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένα.

Δεν παύει όμως να είναι αρνητική η πρώτη εντύπωση. Αισθάνθηκαν ότι απειλούνταν από κάτι καινούριο, ότι δεν ήταν έτοιμα να αξιολογήσουν τη δουλειά τους.

 

Με ποιον τρόπο το προτείνατε στην τάξη;

Δια της βίας! (γελάει). Λόγω της έλλειψης χρόνου τους είπα «Τώρα θα αξιολογήσετε τη δουλειά σας. Αυτό που συνήθως κάνω εγώ, θα το κάνετε εσείς από μόνοι σας, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, και τα χαρτιά που θα συμπληρώσετε δεν θα βαθμολογηθούν, δεν θα διορθωθούν, είναι για σας, απλά εγώ θα τα διαβάσω για να δω ποια είναι η γνώμη σας».

Ποια σημεία κρίνατε σκόπιμο να αλλάξετε σε σχέση με τις αρχικές υποδείξεις για την εφαρμογή της μεθόδου; Για ποιο λόγο;

Οι αρχικές υποδείξεις ήταν πολύ γενικές και μπορούσαν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε πρότζεκτ. Υπήρξε ανάγκη να εξειδικευτούν με στόχο να γίνουν πιο κατανοητές αλλά και περισσότερο ενδιαφέρουσες. Υπήρξε πολύ μεγάλη διαφορά από την αποστολή των πρώτων ερωτήσεων και σχεδόν κατά 95% θετική διαφορά με ένα 5% αρνητική, αν θεωρήσουμε ότι κάποιες ερωτήσεις που υπήρχαν στο αρχικό ερωτηματολόγιο δεν πέρασαν στο επόμενο.

Υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια εφαρμογής;

Υπήρξαν πολλά λάθη στα φυλλάδια που έδωσα στα παιδιά να συμπληρώσουν. Φαινόταν αποσπασματικά και σε μερικές περιπτώσεις ήταν δύσκολο να κατανοηθούν από τα παιδιά. Κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται στην έλλειψη προσωπικής επαφής του ερευνητή με το αντικείμενο με το οποίο είχαν ασχοληθεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας τους. Η μεγάλη γεωγραφική απόσταση μεταξύ του ερευνητή και του εκπαιδευτικού που εφάρμοζε το πρόγραμμα ήταν επίσης ένα πρόβλημα. Ένα τρίτο ήταν ο χρόνος και το ότι τα παιδιά δεν ήταν εξοικειωμένα με την μέθοδο.

 

Αν η μέθοδος εφαρμοζόταν επίσημα και από την αρχή της χρονιάς ο χρόνος θα αποτελούσε πρόβλημα;

Δεν νομίζω ότι θα αποτελούσε ιδιαίτερο πρόβλημα, αν και βέβαια απαιτείται χρόνος από το μάθημα καθ’ αυτό. Εντούτοις με άγχωσε διότι ενώ δεν διαθέταμε τον απαιτούμενο χρόνο, όλη αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε μια εβδομάδα το λιγότερο. Για να εφαρμοστεί για παράδειγμα στα μαθηματικά θα απαιτούσε μια μέρα για τη διδασκαλία, μία ημέρα για την ανατροφοδότηση και άλλη μία για την αξιολόγηση μέσω του φύλλου εργασίας που θα μπει στο φάκελο εργασιών. Αυτό απαιτεί προετοιμασία εκ των προτέρων. Εγώ πιέστηκα αρκετά.

 

Σύμφωνα με την εμπειρία σας υπάρχουν σημεία υπεροχής του ΦΕΜ έναντι των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης;

Κάθε προσπάθεια αυτοαξιολόγησης είναι θετικότερη από την ετεροαξιολόγηση. Και κυρίως όταν αυτό περνάει σε θέματα μεταγνώσης. Δεν είναι μόνο το τι κάνω αλλά και γιατί το κάνω και τι κερδίζω από αυτό. Τα αποτελέσματα που πήρα όμως ήταν εξαιρετικά θολά και αυτό που περιέγραψα μόλις, είναι αυτό που διαισθάνθηκα ότι θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει τα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό περνάνε στην κριτική αποτίμηση της δουλειάς τους. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν γίνονται πιο συγκεκριμένα και διαπιστώνεται το κέρδος από την όλη διαδικασία.

Μακροπρόθεσμα λοιπόν θα έλεγα ότι το ΦΕΜ υπερέχει από την παραδοσιακή μέθοδο βαθμολόγησης. Πιστεύω πώς να περιμένει κανείς αποτελέσματα από το πρώτο τρίμηνο, ή ακόμη και από το δεύτερο θα ήταν ανεδαφικό. Από το δεύτερο τρίμηνο και αν υπάρξει σωστή εφαρμογή, πιστεύω ότι θα φανούν τα αποτελέσματα. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε με την ανασφάλεια των γονιών που δεν θα έχουν επαρκή γνώση γύρω από τη νέα μέθοδο. Πώς θα γίνει εφικτό να τη θεωρήσουν έγκυρη. Πιστεύω ότι τη διαφορά θα την δούμε μακροπρόθεσμα. Και αυτό διότι δεν είναι ζητούμενο η αξιολόγηση καθ’ αυτή. Πρέπει να πάμε και παραπέρα, να δούμε τι κάνουμε μετά. Το να κάνω μόνο ένα πρότζεκτ και να το αξιολογήσω αν ήταν καλό ή κακό δε λέει τίποτα. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι έστω και με τον συνοπτικό τρόπο που εφαρμόστηκε ο ΦΕΜ στην περίπτωση αυτή, διαφάνηκε η τάση αυτή. Του να επιθυμούν δηλαδή τα παιδιά να αυτό – βελτιωθούν, να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έκαναν. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να βγει κάποιο συμπέρασμα.

Υπάρχουν κάποια μαθήματα ή μέθοδοι διδασκαλίας που ευνοούν την εφαρμογή του ΦΕΜ σε σχέση με κάποια άλλα;

Ξέρουμε από την πρακτική ότι τα θεωρητικά μαθήματα ευνοούν πάντα την εφαρμογή ενός πρότζεκτ. Παρέχουν το συναισθηματικό ερέθισμα. Ίσως εκεί χρειάζεται για να ξεκινήσει ένα πρότζεκτ, που δεν μπορούν ίσως να δώσουν τα μαθηματικά ή η Φυσική, αν και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολύ ωραία πειράματα που μπορούν να δώσουν τη σχετική αφορμή, όπως οι φυσικές καταστροφές κλπ. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος ασφαλώς ευνοεί πολύ περισσότερο την εφαρμογή του ΦΕΜ. Το fading scaffolding, η φθίνουσα καθοδήγηση, αν δεν το έχουν μάθει τα παιδιά να το κάνουν στην τάξη, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα πορτφόλιο. Διότι πρέπει πρώτα να τους μάθεις πώς να αυτοαξιολογούνται και σιγά - σιγά να μάθουν να αυτοαξιολογούνται μόνοι τους. Σε οποιοδήποτε μάθημα διδάσκεται ομαδοσυνεργατικά, και όπως είναι γνωστό τα βιβλία ακόμα και των μαθηματικών έχουν ασκήσεις που γίνονται ομαδικά, σε οποιοδήποτε μάθημα λοιπόν θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μέθοδος του Φακέλου Εργασιών.

 

Ποιες είναι οι θετικές και ποιες οι αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του ΦΕΜ;

Αν και η λέξη επίπτωση προδιαθέτει αρνητικά, αυτό που θα είχα να επισημάνω είναι ξανά τα ζητήματα της μεταγνώσης. Το ότι μαθαίνουν να μην αξιολογούνται από τους άλλους. Η έλλειψη άγχους δεν είναι και λίγο πράγμα. Από αρνητικές επιπτώσεις θα έλεγα ότι είναι μόνο βραχυπρόθεσμες. Στην αρχή φαίνεται ότι δεν αποδίδει. Επίσης σίγουρα θα συναντήσεις αντιδράσεις και από κάποιους γονείς που δεν θα θελήσουν να συνεργαστούν. Μιλώ για την αρχική δυστοκία που έχουν οι άνθρωποι για να συνηθίσουν σε αυτόν τον τρόπο δουλειάς. Και πιστεύω ότι ο χρόνος που απαιτείται σταδιακά μπορεί να μειώνεται καθώς θα αυξάνεται σταδιακά η εξοικείωση των παιδιών με την διαδικασία.

 

Ποια είναι η γενική σας εντύπωση από την εφαρμογή του προγράμματος σε σχέση με την παιδαγωγική και τη χρηστική του αξία;

Τρόμαξα. Ενώ ξεκίνησα πολύ θετικά απογοητεύτηκα. Θα το ξανάκανα σίγουρα αλλά σε αυτή τη φάση έχω αρνητικά συναισθήματα.

 

Πόσο εύκολα παρακολουθείται η επίτευξη των μαθησιακών στόχων μέσα από το ΦΕΜ;

Πιστεύω πως θα είναι αρκετά πιο εύκολο, αν υπάρχει καλύτερη οργάνωση και οι ερωτήσεις που περιέχονται στα φύλλα εργασίας είναι επικεντρωμένες στην παρακολούθηση των στόχων αυτών. Γενικά αν το ερωτηματολόγιο είναι καλά δομημένο, με πολύ προσοχή, τότε σίγουρα θα έχει αποτελέσματα και σ’ αυτόν τον τομέα.

 

Τα παιδιά πως αντιμετώπισαν το όλο θέμα;

Ήταν αρνητικά στην αρχή. Το θεωρούσαν περιττό. Εκείνο που τους άρεσε ήταν το φυλλάδιο που επικεντρώνονταν στην παρουσίαση που έκαναν της εργασίας τους στις άλλες τάξεις. Και αυτό γιατί τους άρεσε η διαβάθμιση στην αξιολόγηση από «λίγο έως πολύ» όπου έπρεπε απλά να τσεκάρουν την σωστή απάντηση, καθώς αυτό δεν απαιτούσε ιδιαίτερο γράψιμο. Δεν έγινε εφικτό να ανταλλάξουν συναισθήματα μαζί μου και είχα την αίσθηση ότι κουράστηκαν. Γενικά πιστεύω ότι η αξιολόγηση αυτή δεν ήταν καλή. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό οφείλεται εκτός από την κακή οργάνωση και στην έλλειψη εξοικείωσης που είχαν τα παιδιά. Κι αυτό με στενοχωρεί διότι εξ αρχής ήμουν θετική απέναντι στην νέα μέθοδο και περίμενα καλύτερα αποτελέσματα.

 

Έχουμε τελειώσει, θεωρώ πολύτιμη τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστώ πολύ.


-5η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ψευδώνυμο:                  Μαρία

Τυπικά προσόντα:         Βασικό πτυχίο, Σεμινάρια

Ημερομηνία:                  17-4-11

Ηλικία συμμετέχοντος   27

Φύλο:                             Γυναίκα

Διδακτική εμπειρία:       5 έτη

Ιδιότητα                         Δασκάλα της Ε΄ Τάξης

Διάρκεια συνέντευξης:  00:40΄, Στο γραφείο του ερευνητή

 

Αρχίζοντας, κι αφού σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πώς βλέπετε την εισαγωγή νέων μεθόδων στην εκπαίδευση.

Ο,τιδήποτε βοηθάει τα παιδιά να μάθουν με διαφορετικό τρόπο από τα καθιερωμένα, για μένα είναι καινοτόμο και αποδεκτό.

 

Πιστεύετε ότι φέρει ευθύνη η Πολιτεία να προωθεί την καινοτομία, ή είναι ευθύνη του δασκάλου;

Πιστεύω ότι το κράτος, οι σύμβουλοι κλπ, θα πρέπει να κάνουν κάποιες επιμορφώσεις για όλα τα αντικείμενα και όλα τα καινοτόμα προγράμματα. Όμως κάθε δάσκαλος έχει τις δικές του κλίσεις και προτιμήσεις. Εγώ για παράδειγμα τα πάω καλύτερα με τους υπολογιστές. Κατά συνέπεια θα εφαρμόσω την καινοτομία στον τομέα που αισθάνομαι ότι τα καταφέρνω καλύτερα. Δυστυχώς αυτό δεν ελέγχεται και δεν αξιολογείται, ούτε μπορούν να γίνουν συγκρίσεις.

Εντούτοις πιστεύω πως το σχολείο πρέπει να υπάρχει σύμπνοια απόψεων. Δηλαδή όταν κάποιος θέλει να εφαρμόσει κάτι καινούριο, να μην πέφτουν όλοι πάνω του και να μην τον αφήνουν να δουλέψει, όπως για παράδειγμα γινόταν στο σχολείο που δούλευα την περσινή χρονιά, όπου η διευθύντρια, επειδή δεν ήξερε καθόλου από υπολογιστές, δεν ήθελε να μου επιτρέπει να διακρίνομαι. Στο σχολείο όμως που είμαι τώρα επικρατεί πολύ καλό κλίμα σχετικά με την καινοτομία.

 

Ας μιλήσουμε λοιπόν για το πορτφόλιο.

Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι εφαρμόζω το πορτφόλιο όπως ακριβώς πρέπει. Η όλη ιδέα ξεκίνησε από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που μας παρότρυνε να ελαφρύνουμε το βάρος των σχολικών τσαντών. Επειδή φέτος έχω μεγάλη τάξη, φρόντισα να έχω το μότο: «συγκέντρωση, οργάνωση, συνέπεια». Δεν είμαι υπέρ των πολλών κανόνων ή ενός «λεπτομερούς οδηγού συμπεριφοράς». Αυτό το «Σ.Ο.Σ.», όπως το έχω ονομάσει, με την «κυρά-Γραμματική» από πάνω, νομίζω πως μπορεί να καλύψει όλο το εύρος των προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν στην τάξη.

 

Δηλαδή, εννοείτε και σε ζητήματα πειθαρχίας;

Απόλυτα. Και πρέπει να σας πω, ότι τα πρώτα χρόνια αντιμετώπισα προβλήματα πειθαρχίας. Εντούτοις, με την εμπειρία κατάλαβα ότι αυτό που πρέπει να δείξεις βασικά στα παιδιά είναι ότι δεν αστειεύεσαι. Φέτος, αν και στην αρχή είχα τη διάταξη των θρανίων σε Π, τώρα τα έβαλα σε ομάδες, έβαλα την έδρα πίσω και όλη την ώρα γυροφέρνω πάνω από τα κεφάλια τους. Έτσι τα κρατώ απασχολημένα όλη την ώρα και δε έχουν το χρόνο για φασαρίες και διασάλευση της τάξης.

Επίσης ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη συλλογική εικόνα της τάξης. Έχω κρεμάσει πίσω από την πόρτα έναν πίνακα που γράφει ότι «οι μαθητές αυτής της τάξης ήταν συνεπείς για τόσες ημέρες». Συνεπής σημαίνει δεν ξεχνάω βιβλία, προσπαθώ να κάνω τις ασκήσεις, φέρνω πάντα στο σχολείο τα φυλλάδια, δεν κάνω φασαρία. Φυσικά δεν με ενδιαφέρει αν είναι σωστές ή λάθος οι ασκήσεις ή αν τα φυλλάδια δεν είναι συμπληρωμένα. το σημαντικό είναι να τα φέρνουν στο σχολείο ώστε να ξέρω σε τι επίπεδο βρίσκονται. Αν κάποιος λοιπόν φανεί ασυνεπής, λέω, στα παιδιά ότι «επειδή ο Γιάννης δεν ήταν συνεπής, ο πίνακας στην πόρτα θα μηδενιστεί». Το μάξιμουμ που είχαμε φτάσει ήταν 32 συνεχόμενες μέρες.

 

Λειτουργικό μου φαίνεται…

Λειτουργικό ναι, αλλά είναι ξεκάθαρος συμπεριφορισμός: «Μπράβο, πάρετε μια καραμέλα, τόσες μέρες…» Δεν το θεωρώ τόσο παιδαγωγικό, αλλά εξυπηρετεί ορισμένες φορές. Έτσι τώρα προς το τέλος, μετά τις Αποκριές, ατόνησε λίγο και δεν νομίζω ότι θα το συνεχίσω για πολύ.

 

Πότε ήρθατε σε επαφή για πρώτη φορά με το Πορτφόλιο;

Σε κάποιο σεμινάριο που οργάνωσε ένας σύμβουλος σε επαρχιακή πόλη που εργάστηκα προ τριετίας, ο οποίος υπήρξε και ένα είδος μέντορα για μένα. Το βρήκα εξαιρετικά καλή ιδέα και ιδιαίτερα φέτος που έχω μεγάλη τάξη με διευκολύνει για πάρα πολλούς λόγους. Κι αυτό γιατί, τα υλικά που ζήτησα στο σύνολό τους κόστιζαν μόνο δέκα ευρώ. Ιδιαίτερα στην περιοχή που εργάζομαι, τα παιδιά είναι όλα από πολύτεκνες οικογένειες, με δύσκολα οικονομικά και όχι πάντα άριστες σχέσεις στην οικογένεια. Έτσι, αυτός ο παράγοντας ήταν πολύ κρίσιμος και αποφάσισα ότι εν χρειάζονται πολλά τετράδια και έξοδα.

Εκεί που έδωσα πολύ μεγάλη σημασία ήταν στο να μη λείπει τίποτε από τον φάκελο. Σε κάποια περίπτωση που διαπίστωσα τον Ιανουάριο ότι σε κάποιον φάκελο έλειπε ένα διαγώνισμα του Οκτωβρίου, ανάγκασα τη μαθήτρια να το ξαναγράψει. Επιμένω και είμαι πολύ αυστηρή σ’ αυτό. Βέβαια δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχουν κάποια που έχουν έναν εξαιρετικό φάκελο και άλλα οι φάκελοι των οποίων έχουν τσαλακωμένα τεστ, σε κάποια άλλα λείπουν ορισμένα φύλλα εργασίας. Δυστυχώς αυτό δεν ελέγχεται. Εντούτοις τα βοηθάει πάρα πολύ στο να μάθουν να οργανώνονται. Να έχουν μια συνολική εικόνα της πορείας τους. Να ξέρουν ότι «τώρα τελείωσε η ενότητα 9 και στο φάκελό μου πρέπει να μπουν αυτά κι αυτά». Οργανώνουν τη σκέψη τους καλύτερα.

Επίσης με βοηθάει να οργανώνομαι κι εγώ καλύτερα στο μάθημά μου. Ετοιμάζω ασκήσεις ομαδοποιημένες για το αρχείο και ως αποτέλεσμα είναι να βρίσκονται συστηματοποιημένες οι ελλείψεις και οι αδυναμίες τους και εγώ έχω το περιθώριο να ασχοληθώ ξανά και ξανά με θέματα που έχουν μείνει πίσω. Την ίδια διαπίστωση έχει κάνει και η άλλη συνάδελφος της Πέμπτης Τάξης

 

Εννοείτε ότι εφαρμόζει κι αυτή το Πορτφόλιο;

- Ναι, και οι δύο στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.

 

Ο λόγος λοιπόν που εφαρμόζετε το Πορτφόλιο είναι για να μάθουν τα παιδιά να οργανώνονται;

Ναι, πιστεύω ότι αυτό θα τα βοηθήσει πολύ σ’ αυτόν τον τομέα.

 

Χρησιμοποιείτε αυτόν το φάκελο για αξιολογικούς σκοπούς;

Ναι, πολλές φορές. Ζητώ από τα παιδιά να ανοίξουν το φάκελό τους, να δούμε τι έχουμε κάνει ως τώρα, πώς τα πήγαμε, τέτοια πράγματα. Θα ήθελα να διαβάσω την επόμενη χρονιά περισσότερα πράγματα για το πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να αξιολογώ τους μαθητές μου συστηματικότερα. Θα πρέπει νομίζω να έχουμε μέσα σ’ αυτόν ένα φύλλο με μια βαθμολογική κλίμακα που να τη συμπληρώνουμε κάθε τόσο. Επίσης πιστεύω ότι τα παιδιά θα ήταν πιο συνεπή και οργανωμένα, αν ήξεραν ότι εκτός από μένα, τους συμμαθητές τους και τους γονείς τους, τον φάκελο θα τον έβλεπε και ο διευθυντής του σχολείου ή και κάποιος άλλος. Θα ήταν ένα έξτρα κίνητρο.

 

Νομίζω ότι αυτό που λέτε, είναι απόλυτα συμβατό με τη θεωρία για τη χρήση του πορτφόλιο ως αξιολογικού εργαλείου.

Χαίρομαι πολύ γι’ αυτό αν και πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής η θεωρητική μου ενημέρωση είναι πολύ μικρή. Τα περισσότερα πράγματα τα επινοώ η ίδια, καθώς ένας ξερός βαθμός εμένα δε μου λέει τίποτα.

 

Αν κατασκευάζατε μια τέτοια κλίμακα…. Ας πούμε ότι είχατε έναν πίνακα με στήλες όπου θα βαθμολογούσαν, ο δάσκαλος, οι συμμαθητές, οι γονείς κτλ. Πώς τον φαντάζεσαι. Τι θα περιείχε;

Νομίζω πως η περιγραφική αναφορά θα ήταν ό,τι καλύτερο. Επαναλαμβάνω πως ένας αριθμός, εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα. Πιστεύω ότι η βαθμολογία πληγώνει τα παιδιά. Τι να πεις τώρα με ένα οχτώ, στη Γλώσσα;

 

Ναι, άλλα ένα 8 στην περίληψη θα περιέγραφε αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Γιατί εκεί τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.

Ναι, αλλά περισσότερο θα βοηθούσε εμένα ως δασκάλα. Όχι τα ίδια τα παιδιά.

 

Αν υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση με τα παιδιά για αυτή την κλίμακα θα ήταν καλύτερα;

Φυσικά. Εάν ήταν μια κλίμακα με λόγια, ας πούμε «καλά, μέτρια, άριστα» θα τα βοηθούσε περισσότερο. Και απαραίτητη προϋπόθεση να γράψει από κάτω και ο δάσκαλος ένα κειμενάκι. Να πάρει κι ένα μπράβο το παιδί. Μπορεί να τα πήγε χάλια, αλλά να έκανε καλά γράμματα. Να μην του πούμε κι ένα μπράβο; (Γελάει)

 

Τι προβλήματα αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής;

Κάποια παιδιά δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε τα βασικά. Είχα μαθητές που έγραφαν ανάποδα στην ετικέτα σε ποιον ανήκει ο φάκελος ή έγραφαν ανάποδα στα διάτρητα φύλλα εργασίας. Δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τα θέματα. Δεν έγραφαν ημερομηνία και τίτλο. Οπότε μετά, στην ταξινόμηση, ήταν αδύνατο να το βάλουν στη θέση του.

 

Σχετικά με τον χρόνο τι γίνεται;

(Αναστενάζει) Είναι απαιτητικότατο στο σπίτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση δουλειά θέλει για να γίνουν τα φυλλάδια και τα φύλλα εργασίας. Έχω φτύσει αίμα, δεν μπορώ άλλο. Είναι και το βιβλίο των μαθηματικών της Πέμπτης τόσο δυσνόητο που με αναγκάζει να μην κάνω ούτε ένα μάθημα από αυτό. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα και πρέπει να γράφω συνέχεια δικές μου ασκήσεις και θεωρία.

 

Στην τάξη;

Απειροελάχιστο. Τους δίνω δέκα λεπτά στο τέλος της ημέρας και εγώ κάνω κάτι άλλο. Βέβαια ο χρόνος μας κυνηγάει συνέχεια. Να φανταστείτε, επειδή είμαστε πίσω στα Μαθηματικά, φέτος για την 25η Μαρτίου δεν τους έκανα τίποτα. Ούτε ζωγραφιές, ούτε τραγούδια - τίποτα. Βλέπετε η Πέμπτη Τάξη είναι τόσο απαιτητική που πρώτη φορά στη ζωή μου δεν κάνω Ευέλικτη Ζώνη για να εξοικονομήσω χρόνο για έξτρα Μαθηματικά και Γλώσσα. Στις άλλες τάξεις τα προλάβαινα όλα.

Σε ποιο μάθημα πιστεύετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα το Πορτφόλιο;

Νομίζω σ’ όλα. Είναι όλα ταξινομημένα στη θέση τους και μπορεί κανείς να ανατρέξει σ’ αυτό ανά πάσα στιγμή.

 

Τα παιδιά πως το αντιμετωπίζουν;

Τους αρέσει. Οι γονείς μου λένε ότι δεν κουράζονται πια από το βάρος της τσάντας. Άσε το παιχνίδι που γίνεται με το τρυπητήρι, για να βάλουμε τα φύλλα στη θέση τους.

Βέβαια, αυτό που κάνω εγώ δεν είναι το πορτφόλιο που θα χρησιμοποιούσα για να αξιολογήσω τα παιδιά. Εξ άλλου δεν το έφτιαξα γι’ αυτό τον σκοπό. Κι απ’ ότι θυμάμαι από το σεμινάριο έπρεπε να είχε μέσα και φωτογραφίες από την εξωσχολική ζωή του παιδιού, κάποια επιτυχία που είχε εκτός σχολείου και τέτοια. Εντούτοις εγώ δεν προλαβαίνω, ή δεν δοκίμασα να κάνω κάτι τέτοιο. Πιθανώς όμως να λειτουργούσε.

 

Πιστεύετε ότι το Πορτφόλιο θα εφαρμόζονταν καλύτερα σε ένα πρότζεκτ;

Ίσως να είναι λίγο δυσκολότερο, αλλά δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Εγώ θα το έκανα, απλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν σχεδίασα φέτος κάποιο πρότζεκτ.

 

Συνεπώς τα παιδιά είναι ευχαριστημένα..

Ναι είναι.

 

Μου περιγράψατε την περιοχή που βρίσκεστε ως υποβαθμισμένη, με κακό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και μαθητές με πολλά προβλήματα. Εντούτοις αυτό δεν σας εμπόδισε να εφαρμόσετε μια καινοτόμα διαδικασία.

(Γελάει) Έχω διευθυντή που με αγαπάει… Μετά την απαράδεκτη περσινή μου εμπειρία, το να έχω ένα διευθυντή που με χτυπάει φιλικά στην πλάτη και να μου λέει «προχώρα, είμαστε μαζί σου», να του ζητάω κάτι και το επόμενο δευτερόλεπτο να το έχω, για μένα είναι το καλύτερο κίνητρο.

 

Έχουμε τελειώσει, θεωρώ πολύτιμη τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστώ πολύ.

 


- 6η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ψευδώνυμο:                  κ. Πέννυ

Τυπικά προσόντα:         Βασικό πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας, Σεμινάρια

Ημερομηνία:                  17-4-11

Ηλικία συμμετέχοντος   40

Φύλο:                             Γυναίκα

Διδακτική εμπειρία:       7 έτη

Ιδιότητα                         Καθηγήτρια Αγγλικών

Διάρκεια συνέντευξης:  00:25΄ τηλεφωνικά

 

Αρχίζοντας, κι αφού σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το πώς βλέπετε την εισαγωγή νέων μεθόδων στην εκπαίδευση.

Σήμερα, στον κλάδο μας καθώς έχουν αλλάξει τα βιβλία και γενικά η μέθοδος διδασκαλίας είναι κανείς αναγκασμένος να ακολουθεί καινοτόμες μεθόδους, είτε το θέλει είτε όχι.

 

Πόσα χρόνια προϋπηρεσίας έχετε;

Αυτή είναι η έβδομη χρονιά που δουλεύω. Τα προηγούμενα έξι ως ωρομίσθια και φέτος ως αναπληρώτρια. Κανονικά φέτος συμπληρώνω 29 μήνες προϋπηρεσία.

 

Έχετε εφαρμόσει άλλη φορά πορτφόλιο;

Όχι, διότι τα προηγούμενα χρόνια ήμουν στο Ολοήμερο και δεν είχα δική μου τάξη. Μόνο φέτος μου δόθηκε η ευκαιρία. Εξ άλλου ήταν και τα παλιά βιβλία που δεν βοηθούσαν προς την κατεύθυνση αυτή. Από πέρυσι που άλλαξαν, είναι ευκολότερο να κρατήσει κανείς αρχείο αλλά και να πραγματοποιήσει διάφορα πρότζεκτ που προτείνονται σε αυτά. Εξ άλλου στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει το λεγόμενο «τέταρτο αξιολόγησης» και «πρότζεκτ αξιολόγησης».

 

Υπήρχαν καθορισμένα κριτήρια;

Ναι, στο βιβλίο υπάρχει ειδικός τρόπος αξιολόγησης τόσο από τους συμμαθητές όσο και από τα ίδια τα παιδιά.

 

Σε πόσες τάξεις το εφαρμόσατε;

Το εφάρμοσα σε δύο τμήματα της Τετάρτης και στην Πέμπτη και στην Έκτη

Επίσης εφαρμόσαμε και κάτι άλλο, που το είχα δει πέρυσι από τη δασκάλα του γιου μου: Εκείνη στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα, κρατούσε ό,τι φωτοτυπία είχαν κάνει και τη συγκέντρωνε στο Φάκελο. Μας τον έστελνε σπίτι κατά διαστήματα για να τον ελέγξουμε κι εμείς ως γονείς. Φυσικά τον κρατούσε εκείνη στο σχολείο. Κάνοντας κι εγώ το ίδιο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, επί δύο συνεχή μαθήματα ασχοληθήκαμε με το Πορτφόλιο και το περιεχόμενό του και με βάση αυτό κάναμε μάλιστα και επανάληψη.

 

Θεωρείτε ότι είχε επιτυχία;

Ναι, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε τι έχουν μάθει και τι όχι. Αλλά, ξέρετε, επειδή όλα τα παιδιά πάνε στο φροντιστήριο, θεωρούν το μάθημα λίγο ανιαρό και πρέπει να βρίσκεις συνέχεια καινούρια πράγματα και διαφορετικά για να τους κεντρίσεις το ενδιαφέρον. Οπότε αυτή η διαδικασία με τα προτζεκτ, την παρουσίαση που κάναμε στην εφημερίδα του σχολείου και τη συμπλήρωση του φακέλου τα έκανε να ενδιαφερθούν περισσότερο.

Εσείς, ως γονιός, κάνατε τότε κάποια γραπτά σχόλια για το περιεχόμενό του;

Όχι.

Είχατε προηγούμενη εμπειρία σχετικά με το πορτφόλιο;

Πρακτική όχι. Θεωρητική ναι, από τη μελέτη μου για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, για τον διορισμό μου.

 

Τα παιδιά πως το δέχτηκαν;

Καλά. Ήταν ταχτικά. Εξ άλλου ακολουθούσαμε και τις οδηγίες του βιβλίου. Ό,τι έξτρα τους έδινα, το έβαζαν στο φάκελο τους.

 

Πώς ξεκίνησε στην τάξη; Πώς καθοδηγήσατε τα παιδιά;

Απλά τους το ανακοίνωσα, ότι αυτός θα είναι ο τρόπος που θα δουλέψουμε φέτος. Φτιάξαμε το λεγόμενο English Language Portfolio.

 

Προβλήματα;

Στα τμήματα της Πέμπτης και της Έκτης δεν κάναμε Φάκελο, διότι τα παιδιά δεν ήταν και τόσο τακτικά, έχαναν τις φωτοτυπίες… Στην Τετάρτη, ο Φάκελος ήταν πλήρης και πολλές φορές ανατρέχαμε σ’ αυτόν με τους μαθητές για να εντοπίσουμε κάτι που κάναμε παλιά, να δούμε πόσο προόδευσαν, τέτοια πράγματα. Γενικά στην Τετάρτη τάξη πήγε πολύ καλά.

 

Χρησιμοποιήσατε ποτέ το φάκελο ως μέσον αξιολόγησης;

Θα τον χρησιμοποιήσω κυρίως στο τέλος. Για να διαπιστώσω την πρόοδό τους.

(Η συνέντευξη διακόπηκε λόγω τηλεφωνήματος στην κ. Πέννυ. Στη συνέχεια υπήρξε οριστική διακοπή.)

Λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, πρέπει να παραβρεθώ σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Πρέπει να σας αφήσω.

 

Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς έχουμε τελειώσει, απλά να σας πω ότι θεωρώ πολύτιμη τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστώ πολύ.


Αποδελτίωση σχολίων

Πίνακας   38: Σχόλια για την Ερ. 06. Κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο

α/α

Ειδικότητα και "βαθμός"

Απ.

Σχόλιο

#249

Αγγλ. Φιλολ.-67,86

1

Oι απαντήσεις μου αφορούν την εμπειρία μου σε δημοτικό σχολείο της επαρχίας όπου εργάστηκα ως ωρομίσθια καθηγήτρια κατά το σχολικό έτος 2009-2010. Το υπόβαθρο των μαθητών στο φροντιστήριο όπου εργαζόμουν για 2 χρόνια ήταν διαφορετικό.

#226

Γαλ. Φιλολ.-62,50

3

Γυμνάσιο επίπεδο άριστο

#031

Γερμ.Φιλολ.-42,86

1

Die kinder sind je intelligent desto doof. (Τα παιδιά είναι τόσο έξυπνα όσο και χαζά)

#229

Γυμναστής-41,07

1

παιδιά rom

#487:

Δασκάλα - 60,00

3

Μαζί με άλλο ένα άτομο σε μονοθέσιο

#003

Δάσκαλος/α-40,00

3

Εργάζομαι σε ιδιωτικό σχολείο και πέρσι είχα εργαστεί πρώτη χρονιά ως αναπληρώτρια στο δημόσιο.

#102

Δάσκαλος/α-63,75

3

Δεν έχω να πω κάτι. Το επίπεδο των μαθητών είναι πολύ αναβαθμισμένο για την ηλικία τους!! Χαίρομαι γι αυτό!!!!

#381

Δάσκαλος/α-75,00

3

Όχι

#011

Δάσκαλος/α-62,50

2

δεν υπάρχει κίνητρο μάθησης από τα περισσότερα παιδιά και τους γονείς. Το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών είναι γενικώς χαμηλό αλλά όχι και το οικονομικό! Παρουσιάζεται επίσης και στην Α/βαθμια και στην Β/βαθμια εκπαίδευση πρόβλημα στη συμπεριφορά των παιδιών προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.

#156

Δάσκαλος/α-63,75

2

Είναι ένα σχολείο ανοιχτό στη μικρή κοινωνία της πόλης με συνεργασίες σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες λέσχη σκακιού εκδρομές κ.α.

#033

Δάσκαλος/α-65,00

2

Kalo

#371

Δάσκαλος/α-70,00

2

απ'τα καλύτερα σχολεία που υπάρχουν στην Αθήνα

#259

Δάσκαλος/α-70,00

2

Βρίσκεται σε τουριστική περιοχή με επισκεψιμότητα από όλον τον κόσμο!

#055

Δάσκαλος/α-70,00

2

Όχι ιδιαίτερα υψηλό

#282

Δάσκαλος/α-73,75

2

einai arketa kalo

#288

Δάσκαλος/α-73,75

2

δεν υπάρχει καλή κτιριακή υποδομή

#007

Δάσκαλος/α-73,75

2

Είναι ιδιωτικό και φέτος δεν εργάζομαι λόγω συρρίκνωσης του σχολείου.

#174

Δάσκαλος/α-80,00

2

Ικανοποιητικό

#008

Δάσκαλος/α-82,50

2

είναι το καλύτερο σχολείο μιας μικρής επαρχιακής πόλης

#273

Δάσκαλος/α-58,75

1

υπάρχουν πολλοί ξένοι και είτε δεν βρίσκονται στο σπίτι για να ενδιαφερθούν αρκετά για τα παιδιά τους είτε δεν γνωρίζουν τον τρόπο να το κάνουν Εγώ εκλαμβάνω αδιαφορία.

#325

Δάσκαλος/α-78,75

1

Παρουσία πολλών αλλοδαπών μαθητών

#387

Δάσκαλος/α-82,50

1

Λίγες υποδομές-λίγα περιθώρια για τους μαθητές.

#376

Δάσκαλος/α-83,75

1

Μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων.

#052

Δάσκαλος/α-86,25

1

πολυπολιτισμικό σχολείο με υψηλό ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων

#195

Δάσκαλος/α-40,00

0

Είναι μειονοτικό 12/θέσιο σχολείο

#214

Δάσκαλος/α-51,25

0

Το 85% των μαθητών μας είναι μεταναστόπουλα και τα ελληνόπουλα ανήκουν σε οικογένειες οικονομικά αδύναμες.

#398

Δάσκαλος/α-75,00

0

Περιβαλλοντική υποβάθμιση περιοχής, χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο οικογενειών μαθητών μεγάλος αριθμός αλλοδ απών.

#002

Δάσκαλος/α-80,00

0

ο τόπος του σχολείου είναι σαν ένα χωριό μέσα στην πόλη. Στην πλειοψηφία τους οι γονείς έχουν χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο.

#155

Δάσκαλος/α-91,25

0

ειδικό δημοτικό σχολείο

#012

Μουσικής-42,86

1

Αγροτική Περιοχή Κωμόπολη Κρήτης

#133

Νηπιαγωγός-41,07

2

παραδοσιακές οικογένειες

#028

Νηπιαγωγός-58,93

2

Πολύ καλό επίπεδο και αυτό οφείλεται στην άψογη συνεργασία με τις συναδέλφους.

#210

Νηπιαγωγός-66,07

2

Εμπεριέχει αλλοδαπά και παλιννοστούντα παιδιά

#249

Νηπιαγωγός-66,07

1

μουσουλμανάκια, ρομά

#063

Νηπιαγωγός-39,29

0

Είναι σχολείο με παιδιά προνήπια και κυρίως μεταναστών. κάποια δεν μιλούν ελληνικά

Πίνακας   39: Σχόλια για την Ερ. 07. Συνεργατικότητα

α/α

Ειδικότητα και "βαθμός"

Απ.

Σχόλιο

#249

Αγγλ. Φιλολ.-67,86

2

Περίμενα, σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερη προσήλωση ιδιαίτερα των νεαρών συναδέλφων στο εκπαιδευτικό τους έργο. Θεωρώ προϋπόθεση ενός συλλογικού εκπαιδευτικού έργου την ύπαρξη ατομικού οράματος του εκπαιδευτικού. Σαφώς υπήρξαν εξαιρέσεις.

#031:

Γερμ.Φιλολ.-42,86

0

 Irgentwo Koiiegem sind sehr unstregent.(Κατά κάποιο τρόπο οι συνάδελφοι είναι πολύ ακούραστοι)

#322:

Γυμναστής-92,86

1

 Έχουν δημιουργηθεί ομάδες, κλίκες.Η Δ/ντρια είχε τις λιγότερες αξιολογικές μονάδες και μετά τη συνέντευξη -σα θαύμα- επιλέχθηκε από το ΠΥΣΠΕ! Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να "μην τη δέχονται" οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κα να δημιουργούνται συχνές φασαρίες και εντάσεις.

#156:

Δάσκαλος/α-63,75

3

 Οι συνάδελφοι είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μόνιμοι και έχουν φιλική σχέση μεταξύ τους.

#102:

Δάσκαλος/α-63,75

3

 Ο κάθε δάσκαλος συμβουλεύει και βοηθάει τον άλλο και γενικότερα υπάρχει άριστη σχέση μεταξύ μας!

#173:

Δάσκαλος/α-66,25

3

 Οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους συνεργάζομαι είναι εξαιρετικοί

#007:

Δάσκαλος/α-73,75

3

 Σημειώνω ότι είμαι φιλόλογος με μεταπτυχιακό διδακτικής της γλώσσας από την παιδαγωγική σχολή Φλώρινας. Η συνεργατικότητα και η αποδοχή ήταν υψηλή από όλους αλλά ιδιαίτερα από τους δασκάλους που είχαν μεταπτυχιακή διδακτορική εκπαίδευση.

#282:

Δάσκαλος/α-73,75

3

 οι μαθητές μου έχουν μεταξύ τους ανταγωνιστικότητα κάτι που μετράει πολύ...

#381:

Δάσκαλος/α-75,00

3

 όχι

#008:

Δάσκαλος/α-82,50

2

 παίζει ρόλο ο διευθυντής

#168:

Δάσκαλος/α-60,00

1

 συνεργάζονται μονό αν πρόκειται να αποκομίσουν και προσωπικά οφέλη........

#011:

Δάσκαλος/α-62,50

1

 είμαστε διαιρεμένοι σε τρία κτίρια λόγω κτιριακού ζητήματος και η επικοινωνία είναι δύσκολη πόσο μάλιστα η συνεργασία...

#033:

Δάσκαλος/α-65,00

1

Όχι

#230:

Δάσκαλος/α-70,00

1

 Υπάρχει κάποια σύμπνοια, ιδιαίτερα με 1-2 αλλά η γνώμη μου, από την εμπειρία μου, είναι ότι δεν υπάρχει πραγματική συνεργασία. Μακάρι να ήταν αλλιώς.

#029:

Δάσκαλος/α-65,00

0

 καθένας στον κόσμο του

#387:

Δάσκαλος/α-82,50

0

 Δεν βλέπουν την ώρα να σχολάσουν.

#323:

Δάσκαλος/α-87,50

0

 Το ωράριο είναι έτσι διαμορφωμένο που πολλοί συνάδελφοι δε συναντώνται καν μεταξύ τους!!!

#063:

Νηπιαγωγός-39,29

1

 διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση

#133:

Νηπιαγωγός-41,07

1

Σχετικά καλό επίπεδο

#142:

Νηπιαγωγός-55,36

3

 Το επίπεδο συνεργασίας ποικίλει και εξαρτάται από την προσωπικότητα του κάθε εκ/κού. Σημαντικό ρόλο τελικά παίζει η διαχείριση της έννοιας συνεργασίας από την Διευθύντρια του Νηπ/γείου και πόσο ο ρόλος της εμπνέει τις συναδέλφους.

Πίνακας   40: Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα στο νηπιαγωγείο

297

προμαθηματικές έννοιες

συγγραφή συνταγής

συναισθηματική αγωγή

500

αριθμός 10

επίθετα

προτζεκτ στη μουσειακή αγωγή

289

εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων

Αναδιήγηση

Μυθολογία

329

Σύγκριση Μεγεθών

Συλλαβισμός

Μυθολογία

416

δυνάμεις φυσικών

Ο φίλος μας το δάσος

Βυζάντιο

388

Επίλυση Μαθηματικού Προβλήματος

Σύνθετες λέξεις

 

494

πρόσθεση

αλφαβήτα

 

28

Νηπιαγωγείο, Ηλιακό σύστημα

 

 

78

Νηπιαγωγείο, Ηλιακό σύστημα

 

 

88

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

 

 

142

είμαι νηπιαγωγός

 

 

182

μέθοδος project

 

 

194

project

 

 

208

4 εποχές

 

 

210

θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο, γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες

 

 

238

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

 

 

244

Ζωγραφική

 

 

249

τα επαγγέλματα

 

 

326

 πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

 

408

θέατρο και παιδεία

 

 

434

Άνοιξη

 

 

436

ανακύκλωση, σταυρόλεξο στο HOT POTATOS

 

 

473

Θάλασσα και Βυθός

 

 

474

project ΒΙΒΛΙΑ

 

 

484

παρουσίαση της θάλασσας

 

 

Πίνακας   41: Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα στις ειδικότητες

α/α

1. Ειδικότητα

 

54

Αγγλ. Φιλολ.

Unit 4- Writing a letter to a pen pal

56

Αγγλ. Φιλολ.

simple past vs past continuous

73

Αγγλ. Φιλολ.

Present simple

86

Αγγλ. Φιλολ.

Αγγλικά unit 15 pasr simple

99

Αγγλ. Φιλολ.

unit 6: good- better- best.

108

Αγγλ. Φιλολ.

Unit 9 -Passive voice

139

Αγγλ. Φιλολ.

Αγγλικά:Unit 5 Ready for action Ε΄ Δημ.

146

Αγγλ. Φιλολ.

Unit 6-modal verbs(ΣΤ'δημοτικού)

283

Αγγλ. Φιλολ.

Unit 16-ponouns

286

Αγγλ. Φιλολ.

τροπικά ρήματα

301

Αγγλ. Φιλολ.

Unit 7

305

Αγγλ. Φιλολ.

unit 4 time

316

Αγγλ. Φιλολ.

Unit 8

428

Αγγλ. Φιλολ.

Αγγλικά:Unit 5 Ready for action Ε΄ Δημ.

468

Αγγλ. Φιλολ.

Αγγλικά π.χ. Δ΄τάξης, Unit 8 Around the city (Lesson 1: At the park, p. 94)

493

Αγγλ. Φιλολ.

Αγγλικά All Levels

141

Άλλο

πληροφορική

159

Γαλ. Φιλολ.

Γαλλικά

226

Γαλ. Φιλολ.

Γαλλικά -ΣΕΠ

429

Γαλ. Φιλολ.

Η ζωή στη Γαλλία.

130

Γερμ.Φιλολ.

possesiv pronomen

440

Γερμ.Φιλολ.

Der,die,das Lektion 3

18

Γυμναστής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

32

Γυμναστής

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

50

Γυμναστής

ΣΦΑΙΡΑ

67

Γυμναστής

Συρτός στα τρία

229

Γυμναστής

σέρβις βόλεϊ

254

Γυμναστής

χάντμπολ

308

Γυμναστής

μπάσκετ

322

Γυμναστής

Τριγωνική στήριξη

371

Γυμναστής

κάτω πάσα στο βόλεϊ

396

Γυμναστής

Παραδοσιακός χορός

402

Γυμναστής

Παραδοσιακοί χοροί

458

Γυμναστής

Γυμναστική: βόλεϊ, σέρβις

464

Γυμναστής

χορούς, basket

467

Γυμναστής

Παραδοσιακούς χορούς

491

Γυμναστής

Βασικές αρχές εκμάθησης volley

310

Καλλιτεχν.

αναλογία τόνων

318

Καλλιτεχν.

παντομίμα

314

Καλλιτεχν.

φωτοσκίαση

430

Καλλιτεχν.

κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρτών

70

Μουσικής

Αρμονία Διαστήματα μεθεβδόμης

85

Μουσικής

χρονικές αξίες

334

Μουσικής

ιστορία , θεωρία μουσικής

363

Μουσικής

ιδιότητες του ήχου

372

Μουσικής

ροντο-μουσικές φόρμες

12

Μουσικής

Τονικό ύψος ήχου (Μουσική)

 Πίνακας   42:Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα στην Α΄ τάξη

α/α

Στα Μαθηματικά

Στη Γλώσσα

264

46-Υπερβαση Δεκαδας

Η Αγγελική

465

Μοτίβα

Ρήματα σε -μαι

10

ΑΦΑΙΡΕΣΗ1-10 ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ

Η ΕΥΧΗ

53

Μονάδες και Δεκάδες

Ένα γράμμα για την Ιωάννα

58

Μονάδες και δεκάδες(ΙΙ)

Ο θείος Παύλος

100

προσθεσεις με υπερβαση δεκαδας

ένα γράμμα για την Ιωάννα

151

ενότητα 7: Γεωμετρικά σχήματα

Με βάρκα και σωσίβιο

198

γεωμετρικά σχήματα

Ένα γράμμα για την Ιωάννα

409

πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Το κοχύλι

412

προσθέσεις αφαιρέσεις μεδεκάδες

αόριστο παρατατικό

421

πρόσθεση

αλφαβήτα

438

Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών

Αντίο Όνειρα μου

472

ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ -ΠΑΖΛ

Η ΜΠΟΥΡΟΥ

64

υπέρβαση δεκάδας

 

293

υπέρβαση της δεκάδας

 

361

Συλλαβές

 

155

Ψυχοκινητικοτητα (ειδικη δασκαλα)

 

43

 

ο παπουτσωμένος χιονόδρακος

91

 

ο θειος Παύλος

166

 

Ένα γράμμα για την Ιωάννα

205

 

Μια Κυριακή του Μάρτη

222

 

Μήλα και Καμήλα

471

 

Η Μπουρού

 Πίνακας   43:Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα στην Β΄ τάξη

α/α

Στα Μαθηματικά

Στη Γλώσσα

175

πολ/σμος- διαιρεση

τα ρήματα σε -ιζω

320

πρόσθεση με υπέρβαση δεκάδων

το πετροκάραβο

61

κάθετες αφαιρέσεις με δανεικό

παρατατικός και αόριστος ρημάτων α` συζυγίας

84

πρόσθεση διψήφιων με κρατούμενο

Πάμε στο μουσείο

128

αφαίρεση πατώντας στη δεκάδα

τα μέρη του λόγου

132

κάθετη αφαίρεση με δανεικό

 Αόριστος

168

πρόσθεση με κρατούμενο

πως και που: πότε τονίζονται

188

Προπαίδεια του 7

Κλίση θηλυκών σε -η στο κεφ. 13

196

Κάθετη Αφαίρεση

Κείμενο σχετικό με την 25η Μαρτίου

197

κάθετη αφαίρεση με δανεικό

ποιος είναι τι κάνει, ενότητα 20

199

κάθετη αφαίρεση με κρατούμενο

αλληλογραφία

265

Λύνω σύνθετα προβλήματα, Στην αυλή της γιαγιάς

Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει

355

πολλαπλασιασμός

ανάγνωση

419

35ο Κεφάλαιο Κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

Ενότητα: Χάρτες, τουριστικοί οδηγοί

422

Οι αριθμοί μέχρι το 70

Θα γράψουμε το δικό μας βιβλίο

435

Μετράμε μέχρι το 1000

Ας Γελάσουμε

466

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΡΗΜΑΤΑ - ΑΟΡΙΣΤΟΣ

171

κάθετη αφαίρεση

 

296

αναλογίες

 

349

Προπαίδεια

 

353

πολλαπλασιασμός

 

364

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1000

 

391

Συμμετρία

 

66

 

Μαζί είναι καλύτερα

127

 

διαφήμιση

227

 

με προσκαλούν και προσκαλώ

294

 

Πάσχα στα νησιά

327

 

Ενότητα 16: Νιώθω

414

 

το παιδί με το ακορντεόν

 Πίνακας   44: Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα στην Γ΄ τάξη

α/α

Στα Μαθηματικά

Στη Γλώσσα

Στην Ιστορία

30

συμμετρία

ανθολόγιο Αντζελμαν

ο Οδυσσέας και οι μνηστήρες

38

Δεκαδικοί αριθμοί

Επίθετα

Η κιβωτός του Νώε

167

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

34 ΕΝΟΤΗΤΑ

(ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ0

209

Επαναληπτικό στους Δεκαδικούς

Επετειακό για την 25η Μαρτίου

Στο νησί της Καλυψώς

220

Δεκαδικοί αριθμοί

Μετοχές

Παλαιολιθική εποχή

223

πρόσθεση αφαίρεση δεκαδικών

αττικό μετρό

Οδυσσέας

239

δεκαδικοί αριθμοί

Οι ιστορίες του παππού

Παλαιολιθική εποχή

257

διαίρεση

πλάγιος λόγος

οδύσσεια

273

είμαστε στο 54 κεφάλαιο στα γεωμετρικά σχήματα με τα ισομερή

Κάναμε σήμερα "Μια αληθινή ιστορία"

ολοκληρώσαμε τον Οδυσσέα και τους έβαλα τεστ

345

Διαίρεση αριθμών

Αριθμητικά

Κυκλαδικός πολιτισμός

382

Κεφάλαιο 52-Επαναληπτικό μάθημα

Γ΄ τεύχος-Του κόσμου τα παιδιά

Ο κυκλαδικός πολιτισμός

451

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

488

Δεκαδικοί αριθμοί

Περιγραφή χώρου

Τρωικός πόλεμος

74

Κλάσματα

Άνθρωποι και μηχανές

 

156

Δεκαδικοί αριθμοί

 

Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη

215

Δεκαδικά κλάσματα

Επετειακά(για την 25η Μαρτίου)

 

272

συμμετρία

Στο νησί του Αιόλου

 

298

ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ

 

162

 

Φτιάχνω προσκλήσεις

Στους Κίκονες στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες

328

 

ο καραγκιόζης φούρναρης

 

482

 

ο ωραίος Δαρείος από Ανθολόγιο

 

29

 

 

τρωικός πόλεμος

189

 

 

προϊστορία. εποχή χαλκού κ λίθου

 Πίνακας   45: Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα στην Δ΄ τάξη

α/α

Στα Μαθηματικά

Στη Γλώσσα

Στην Ιστορία

23

Συμμιγείς και δεκαδικοί

Ευθύς και πλάγιος λόγος

Αιτίες και αφορμές του πελοποννησιακού πολέμου

47

συμμιγείς αριθμούς

πρώτη φορά στο θέατρο

πελοποννησιακό πόλεμο

134

Συμμετρικά σχήματα

Γραφή η μνήμη των ανθρώπων

Η Μακεδονία μια νέα ελληνική δύναμη

36

Συμμετρία

Η ελιά

 

26

Προσθέτω και αφαιρώ με συμμιγείς

 

Οι κυριότερες φάσεις του Πελοποννησιακού πολέμου

269

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΜΕ ΤΡΙΨΗΦΙΟ

Ο ΜΠΕΛΑΣ ΚΙ Ο ΡΟΥΜΠΟΤΥΡΗΣ

 

117

πολλαπλασιάζω και διαιρώ

χορεύοντας με ανήκουστους ήχους

αίτια και αφορμές πελοποννησιακού πολέμου

431

πολ/σμος με τριψήφιο

 

 

160

περίμετρος - εμβαδόν σχημάτων

τροπικοί προσδιορισμοί

Πελοποννησιακός πόλεμος

158

Περίμετρος-Εμβαδόν

Ενότητα 9 Η Παράσταση αρχίζει

Πελοποννησιακός Πόλεμος

126

Παράλληλες τεμνόμενες ευθείες

ενότητα 11

Αιτίες και αφορμές Πελοποννησιακού πολέμου

169

παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες

ο κεραμιδοτρέχαλος

αιτίες και αφορμές του πελοποννησιακού πολέμου

325

Παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες

Ανθολόγιο κείμενο για το Πάσχα

Θηβαϊκή ηγεμονία

218

παράλληλες ευθείες

ρήματα

οδύσσεια

200

παράλληλες ευθείες

αριθμητικά

Μακεδονία

144

οι αριθμοί ως το 200.000

οι Όρνίθες

πελοποννησιακός πόλεμος

460

μοτίβα

το παραδεισένιο Πήλιο

η ηγεμονία της Θήβας

351

Κλάσματα

Όλοι διαφορετικοί όλοι ίδιοι

Ελληνιστικά χρόνια

354

Κλάσματα

Ο Ρωμαίος

Σεισάχθεια

278

Κεφάλαιο 37

Ενότητα 14

Δυναστεία Μακεδόνων

172

ΚΕΦ.47 ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΩΣ ΤΟ 1.000.000

ΕΝ.10 ΓΡΑΦΗ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΚΕΦ.25 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

11

κεφ. 26 -Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

ο Κεραμιδοτρέχαλος σελ. 74-79

Αιτίες και Αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου (Κεφ. 25)

137

κεφ 29 σχεδιάζω παράλληλες ευθείες

Ο κεραμιδοτρέχαλος

κεφ. 26 Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου

165

Κάθετες γραμμές

Υπερσυντέλικος

Ηγεμονία Θήβας

357

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

21

εμβαδόν - περίμετρος

η παράσταση αρχίζει

πελοποννησιακός πόλεμος

284

διαχείριση και οργάνωση πληροφοριών

ενότητα 10

η ηγεμονία της Σπάρτης

285

διαχείριση και οργάνωση πληροφοριών

ενότητα 10

η ηγεμονία της Σπάρτης

41

Διαχείριση αριθμών έως το 100000

Ο Κεραμιδοτρέχαλος

 

77

Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς

Πρώτη φορά στο θέατρο

Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου (Πελοποννησιακός)

442

διαχειρίζομαι αριθμούς εως 1000000

παραθετικά -βαθμοί του επιθέτου

Ρώμη και Ελλάδα

368

Διατύπωση και επίλυση προβλήματος (Κεφ. 46)

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι (Ενότητα 13)

Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη (Κεφ. 30)

441

ΔΙΑΙΡΕΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

214

Διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη(επανάληψη πριν μπούμε στη διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη)

Κεφάλαιο 10ο "Χορεύοντας με τους ανήκουστους ήχους) γραμματική τις προθέσεις

Οι κυριότερες φάσεις του Πελοποννησιακού πολέμου

369

διαίρεση

 

 

288

δεκαδικούς

παθητική φωνή

 πελοποννησιακός πόλεμος

15

Δεκαδικοί Αριθμοί

 

 

202

δεκαδικοί

 

 

24

Δεκαδικά κλάσματα, Μέτρηση εμβαδού

Χρόνοι, Αντωνυμίες και Συντακτικό

Οι κυριότερες φάσεις του Πελοποννησιακού πολέμου

113

Γεωμετρικά Σχήματα

 

 

437

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΤΑΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

184

αριθμοί-στόχοι

χαίρε ελευθερία

πελοποννησιακός πόλεμος

204

αριθμοί πάνω από 200.000

 

Ηγεμονία της Σπάρτης

401

Αναγωγή στη μονάδα

Η Ρόδος

Τέχνες και γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια

404

αναγωγή στη μονάδα

όλοι διαφορετικοί όλοι ίδιοι

Ρωμαϊκός πολιτισμός

462

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

252

39 εκτιμώ και υπολογίζω με το νου

γραφή η μνήμη των ανθρώπων ενότητα 10

η ηγεμονία της Θήβας

34

 

Ενότητα 9

Πελοποννησιακός Πόλεμος

281

 

Η Ευχή

 

427

 

Ενότητα 13

Πελοποννησιακός πόλεμος

51

 

εν.9 Μια περιπέτεια για το Ρωμαίο

 

376

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

89

 

Βιβλιοθήκες

 

236

 

 

Πελοποννησιακός πόλεμος- Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου

57

 

 

μινωικός πολιτισμός

277

 

 

κεφ.25 Πελοποννησιακός Πόλεμος/σελ.78

164

 

 

Ενότητα 24

105

 

 

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων.

107

 

 

Η Ηγεμονία της Θήβας Δ΄ Δημοτικού

Πίνακας   46: Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα στην Ε΄ τάξη

α/α

Στα Μαθηματικά

Στη Γλώσσα

Στην Ιστορία

145

Υψη Τριγωνων

Πνευματικά παιχνίδια

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο

377

Τρίγωνα

κατασκευές

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

266

Πρόσθεση-Αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων

Ενότητα 16-Αθλήματα

Άλωση Κων/πολης από τους Φράγκους

275

πρόσθεση κλασμάτων

 

 

187

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων

25η Μαρτίου

Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Ή, τον Παλαιολόγο

261

πρόσθεση αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων

παραδοσιακά παιχνίδια

η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

179

πρόσθεση αφαίρεση ετερωνύμων κλασμάτων

υποθετικοί λόγοι

οι γείτονες του Βυζαντίου

480

προβλήματα με συμμιγείς

πλάγιος λόγος

άλωση Πόλης

230

Προβλήματα γεωμετρίας (α)

 

 

186

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Ατλαντίδα

Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των Ελλήνων κλασσικών

71

Μονάδες μέτρησης επιφάνειας, μετατροπές.

Ταξίδια στο διάστημα

Ο Λέων Γ΄ Ίσαυρος, νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις

250

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΡΑΓΚΟΥΣ

72

Μετατροπές μήκους

Απρόσωπα ρήματα

ακμή του Βυζαντίου

102

Μάθημα 24 Γεωμετρικά Σχήματα-Περίμετρος

Κεφάλαιο 9 Βιβλία-Βιβλιοθήκες

Μάθημα 26 Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασικών

433

Μαθ. 53 - Ο κύκλος

ενότητα 16 - Αθλήματα & σπορ

Η Βυζαντινή Κύπρος

447

ΚΥΚΛΟΣ

 

ΑΛΩΣΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ

97

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

ΜΑΘ.25 ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΥ

300

κριτήρια διαιρετότητας

αναφορικές προτάσεις

ελληνικά κράτη

129

κλάσματα

 

 

425

κλάσματα

τις οικογένειες λέξεων

την προϊστορική εποχή

280

κλάσματα

 

 

118

κεφ. 31- μετατροπές μήκους

ενότητα 11-παραδοσιακά παιχνίδια-εγκλίσεις

κεφ. 25-το Βυζάντιο στο απόγειο της ακμής του

109

επαναληπτικά 5

παραδοσιακά παιχνίδια εν.11

η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της πόλης 1204

452

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 8ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

380

εμβαδόν

παθητική φωνή

η ζωή των Βυζαντινών

191

Εμβαδό

Το σκάκι

Η παρακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

347

εμβαδά

κατασκευές

Σταυροφορίες

251

Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

Επιστημονική φαντασία-Μυστήρια

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

335

είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

ταξίδια στο διάστημα

εικονομαχία

69

διαίρεση κλασμάτων

Πέτρινοι γίγαντες

Λέων Ίσαυρος διοικητικές αλλαγές

356

ΕΙΔΗ ΓΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΔΑΦΗ

121

διαίρεση κλασμάτων

απρόσωπα ρήματα

το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

282

δεκαδικοί αριθμοί

τα μέρη του λόγου

η άλωση της Πόλης

279

γωνίες

13 ενότητα κατασκευές

 

367

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

271

αναγωγή στη μονάδα

τηλεόραση

η στάση του νίκα

104

Αναγωγή στη μονάδα

γραμματική

φιλική εταιρεία

153

Κλάσματα

Ατλαντίδα

Μακεδόνες Δυνάστες

393

50. Σμίκρυνση - Μεγέθυνση

Τηλεόραση / Θετικά και αρνητικά

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

19

διαιρέτες και πολλαπλάσια

κεφάλαιο 13- κατασκευές

κεφάλαιο 31

295

ΕΚΠ

 

 

14

διαίρεση κλασμάτων

 

 

148

ε.κ.π

 

 

336

είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

 

 

232

Ε..Κ.Π

ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21

 

274

 

Ενότητα 13 Κατασκευές της φύσης

Μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και τη νομοθεσία στα χρόνια των Ισαύρων

263

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 "ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ"

 

332

 

o αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα

Η άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς

245

 

H ΜHXANH TOY XΡΟΝΟΥ

 

306

 

 

 Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

269

 

 

Η Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους

 Πίνακας   47: Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα στην Στ΄ τάξη

α/α

Στα Μαθηματικά

Στη Γλώσσα

Στην Ιστορία

225

φυσικοί αριθμοί

συνέντευξη με τον Αντώνη

βυζάντιο

362

τετραγωνικό μέτρο

επιθετικοί προσδιορισμοί

 

307

Σύνθετα προβλήματα - Κεφάλαιο 40

Τηλεόραση-Ενότητα 15

Ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Παλαιολόγο

185

Αναλογίες

Σύνδεση προτάσεων Ενότητα 11

Ενότητα 25 Τούρκοι και Αιγύπτιοι εναντίον Ελλήνων

323

Συμμετρία (Α' Δημοτικού)

Κλίση του ρήματος "είμαι"

 

224

ποσοστά

επετειακό 25ης Μαρτίου

φιλική εταιρεία

243

ποσοστά

ατυχήματα

μεγάλες δυνάμεις

154

ποσοστά

ρήμα μεταβατικό αμετάβατο μονοπτωτο δίπτωτο κατηγορούμενο συνδετικά ρήματα

η επανάσταση του 1821

457

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΟ-ΑΚΡΙΤΕΣ

45

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ

228

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

1821

453

Παράπλευρη επιφάνεια

Λωξάνδρα

Βαλκανικοί πόλεμοι

476

Όγκος Στερεών

Πόλεμος και ειρήνη

Κυπριακό

370

Όγκος κυλίνδρου

Πόλεμος και ειρήνη

Ο ελληνισμός στο πέρασμα των αιώνων

415

Ο κύκλος

Ταξίδι στο διάστημα

Η περίοδος του Μεσοπολέμου

317

ΜΟΤΙΒΑ

ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

359

Μονάδες μέτρησης μήκους

Ευθύς και πλάγιος λόγος

Ο Μακεδονικός Αγώνας

216

Μετρώ το μήκος

Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

Εξελίξεις στον ελληνικό χώρο

55

μετρώ και λογαριάζω βάρη

ατυχήματα-οικιακές παγίδες για παιδιά

Η καθημερινή ζωή στα χρόνια του Όθωνα

321

Μετρώ επιφάνειες (Κεφ.61)

Διπλή γιορτή

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι

92

Λόγοι - Αναλογίες

Συσκευές

 

152

Λόγοι

Συνδετικά ρήματα - Κατηγορούμενα

Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα

469

κλάσματα

σύνδεση προτάσεων

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

80

κλάσματα

ρήματα

ελληνική επανάσταση

60

ισοδύναμα κλάσματα

κυκλοφοριακή αγωγή

 

498

Εμβαδά

Κεφάλαιο Διάστημα

Η ακμή του Βυζαντίου

37

Δυνάμεις

Ανάπτυξη παραγράφου

Σταυροφορίες

178

Διαχείριση πληροφορίας - Σύνθετα προβλήματα

Πνευματικά παιχνίδια

Το Βυζάντιο στο απόγειο της ακμής του

444

γραφήματα

ενότητα "κινηματογράφος"

Β παγκόσμιος πόλεμος

386

Γεωμετρικά σχήματα-Πολύγωνα

Συγγενικές σχέσεις

Η καθημερινότητα στα χρόνια του Όθωνα

339

Β΄ τάξη: οι αριθμοί μέχρι το 1.000

Γ΄ τάξη: το πιο γλυκό ψωμί

Ε΄ τάξη: Οι γείτονες των Βυζαντινών

253

Αναλογίες

αγγλικά

Βυζαντινοί και Αραβες

394

εμβαδόν τραπεζίου

Κινηματογράφος θέατρο

Μεσοπόλεμος

81

απλή μέθοδος των τριών

συγγενικές σχέσεις

ανάγκη για συγκρότηση κυβέρνησης

16

Απλή μέθοδο των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Επαναληπτικό στο κεφάλαιο Συσκευές

Η επανάσταση εδραιώνεται

270

αναλογίες

Συγγενικές σχέσεις

Προς μια νέα γενιά πολιτικών

423

αναλογίες

κλίνουμε επίθετα

1821 ο Καποδίστριας κυβερνήτης

65

αναλογίες

επίθετα

άραβες

479

εύρεση εμβαδού κυλίνδρου

 

προς την ενωμένη Ευρώπη

417

Προβλήματα Αναγωγή στη Μονάδα - Φυσική Ε Ευθύγραμμη Διάδοση Φωτός, Φυσική Στ Φως και Χρώμα

 

Μ. Αλέξανδρος Το τέλος της εκστρατείας στην Ινδία

413

Αναλογίες,

 

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

177

απλή μέθοδο των τριών

 

 

432

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

 

 

352

εμβαδό παραλ/μου

 

 

291

διαίρεση

 

 

495

ασκήσεις επανάληψης για διαγώνισμα

 

 

343

Μετρώ και λογαριάζω βάρη

 

 

373

Μέτρηση επιφανειών

 

 

94

Μαθηματικά: Αναλογίες

 

 

114

Αναλογίες

 

 

44

αναλογίες

 

 

235

 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 

259

 

Συγγενικές σχέσεις

 

195

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ)

 

138

 

Ενότητα 10. Ατυχήματα

 

233

 

έκθεση

 

247

 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΡΑΤΟΣ

125

 

 

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

470

 

 

Μικρασιατική Καταστροφή

124

 

 

Η κοινωνία και το πολίτευμα στα χρόνια του Περικλή

496

 

 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ

385

 

 

βαλκανικοί πόλεμοι

 Πίνακας   48: Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα στo ολοήμερο

α/α

Στα Μαθηματικά

Στη Γλώσσα

Στην Ιστορία

143

τα χμ

πνευματικά παιχνίδια

24 μάθημα

116

Ποσοστά

Παραθετικά επιθέτων

Δαίδαλος και Ίκαρος

375

Κριτήρια διαιρετότητας

Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Ο Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου

212

Βρίσκω το ποσοστό

Συγγενικές σχέσεις

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

112

Λόγοι-Αναλογίες

Η ζωή έξω από την πόλη

 

173

Η απλή μέθοδος των τριών

 

Ο Ιμπραήμ

360

διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη

 

 

174

όγκος στερεών στην έκτη

 

 

48

Μαθηματικά: Αναλογίες

 

 

190

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΔΙΑΙΡΕΤΗ

 

 

411

αφαίρεση με κρατούμενο

 

 

449

 

παθητική σύνταξη

 

398

 

κεφ.16 μαθ. αθλήματα-σπορ

 

358

 

 

ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΔΑΦΗ

287

 

 

οι κυριότερες φάσεις του Πελοποννησιακού πολέμου

420

 

 

Οι κοινότητες μια μορφή αυτοδιοίκησης

390

 

 

ο Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας

475

 

 

Η Άλωση της Κων/πολης

Πίνακας   49: Ερ. 9β - Διδασκόμενα μαθήματα από εκπαιδευτικούς εκτός τάξης

 

α/α

Στα Μαθηματικά

Στη Γλώσσα

Στην Ιστορία

192

πολλαπλασιασμός κλασματικών αριθμών

δομικά στοιχεία αφήγησης

μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη

246

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10. 100. 1000.

Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Μινωικός πολιτισμός

418

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

106

είμαι σε ΚΠΕ και κάνω Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

 

477

τα δεκαδικά κλάσματα

το πιο γλυκό ψωμί

 

76

ποσοστά

είδη προτάσεων

 

400

διατύπωση και λύση προβλημάτων

Πάμε ταξίδι

 

350

Είμαι διευθυντής σχολείου και διδάσκω Ιστορία ή Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

 

Περσικοί πόλεμοι, Αθηναϊκή Δημοκρατία (Δ΄ τάξη)

292

ύψη τριγώνων

 

άλωση της Κωνσταντινούπολης

486

είδη τριγώνου

 

βυζαντινή διπλωματία -τέχνη

8

Αναλογίες

 

Ελληνική Επανάσταση

203

Φοιτώ στο Διδασκαλείο

 

 

478

δίδαξα από το 1981 μέχρι το 2000, τώρα εργάζομαι σε άλλο τομέα (νομικός)

 

 

303

είμαι Δ/ντρια και διδάσκω Θρησκευτικά στις τάξεις Γ,Ε.ΣΤ

 

 

446

ποικίλα (δ/ντής)

 

 

315

τόκοι

 

 

450

ΣΤ 'Τάξη γεωμετρική πρόοδο

 

 

299

Εξισώσεις

 

 

120

Μοτίβα

 

 

82

 

ΣΤ ΤΑΞΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΑΜΕΤ. ΡΗΜ.

 

176

 

Μόνος στο σκοτάδι

 

183

 

 

κοινωνία, οικονομία, καθημερινή ζωή τον 19ο αιώνα

492

 

 

Κεφάλαιο 38- Το ρωμαϊκό κράτος

487

 

 

Επανάληψη όλες τις μάχες - ναυμαχίες με τους Πέρσες

       

Πίνακας   50: Σχόλια για την Ερ. 14. Χρήση Η/Υ

α/α

Ειδικότητα και "βαθμός"

Απ.

Σχόλιο

#116:

Δάσκαλος/α-91,25

3

 Πάρα πολύ καλές γνώσεις ασχολία με υπολογιστές εδώ και 15 χρόνια

#323:

Δάσκαλος/α-87,50

3

 Έχω δεύτερο πτυχίο από Πολυτεχνείο και έχω και επιμόρφωση β' επιπέδου στις ΤΠΕ

#052:

Δάσκαλος/α-86,25

3

 είμαι υπέρμαχος της χρήσης των η/υ και τον έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ- μέχρι διαδραστικό

#303:

Δάσκαλος/α-83,75

3

 έχω πιστοποίηση Β΄επιπέδου

#197:

Δάσκαλος/α-81,25

3

 έχω ξεχάσει πολλα από αυτά που ήξερα

#186:

Δάσκαλος/α-81,25

3

 Α επίπεδο με 99% Β επίπεδο με 93%

#120:

Δάσκαλος/α-78,75

3

 Μπορώ να σχεδιάσω και να αν απτύξω εκπαιδευτικό λογισμικό με το Multimedia Builder και το Mediator.

#227:

Δάσκαλος/α-77,50

3

 κάτοχος πτυχίου cambridge

#398:

Δάσκαλος/α-75,00

3

 έχω πιστοποιηθεί στο β΄ επίπεδο

#188:

Δάσκαλος/α-71,25

3

 Πιστοποίηση στο Β' επίπεδο ΤΠΕ

#198:

Δάσκαλος/α-71,25

3

 ecdl expert

#259:

Δάσκαλος/α-70,00

3

 Πιστοποιημένη...

#230:

Δάσκαλος/α-70,00

3

 Όλα τα παραπάνω τα γνωρίζω, αλλά χρειάζονται χρόνο...

#292:

Δάσκαλος/α-70,00

3

 έχω μεταπτυχιακό στις ΤΠΕ

#169:

Δάσκαλος/α-68,75

3

 ECDL EXPERT

#363:

Δάσκαλος/α-65,00

3

 περιορίζονται στο ιντερνετ στο word και στην αλληλογραφία

#386:

Δάσκαλος/α-65,00

3

 έχω διαδραστικό στην τάξη

#156:

Δάσκαλος/α-63,75

3

 Είναι ο καλύτερος συνεργάτης μου.

#102:

Δάσκαλος/α-63,75

3

 Έχω κάνει πολλά χρόνια μαθήματα υπολογιστών (6)

#011:

Δάσκαλος/α-62,50

3

 ECDL και Επιμόρφωση επιπέδου Α εκπαιδευτικών

#184:

Δάσκαλος/α-61,25

3

 έχω διδαχτεί τα προγράμματα αλλά δεν τα χρησιμοποιώ πια οπότε ξεχαστήκαν είμαι ειδική στο να στήνω έντυπα

#273:

Δάσκαλος/α-58,75

3

 Αυτά δεν τα έμαθα ως εκπαιδευτικός στο πανεπιστήμιο αλλά πήρα το ECDL

#250:

Δάσκαλος/α-58,75

3

 ECDL KEYCERT EXPERT

#343:

Δάσκαλος/α-57,50

3

 αρκετά καλές

#264:

Δάσκαλος/α-50,00

3

 φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδακτική τεχνολογίας και ψηφιακά συστήματα "Πανεπιστήμιο Πειραιά

#410:

Δάσκαλος/α-41,25

3

 Είμαι κάτοχος ECDL

#195:

Δάσκαλος/α-40,00

3

 Έχω πιστοποίηση Α΄ και τώρα παρακολουθώ την Β΄

#369:

Δάσκαλος/α-100,00

3

 Έχω μεγάλη εμπειρία στη χρήση Η/Υ και σχετική ειδίκευση στις μεταπτυχιακές μου σπουδές.

#489:

Δάσκαλος - 77,50

3

Στο excel θυμάμαι λιγότερα!!!

#446:

Δάσκαλος - 76,25

3

almost hacker

#460:

Δασκάλα - 88,75

3

χρησιμοποιω τους υπολογιστές και με τους μαθητές μου - κάνοντας χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εικονικές περιηγήσεις και πειράματα και για τη δημιουργία της εφημερίδας της τάξης μας

#456:

Δασκάλα - 68,75

3

Εχω πτυχίο στους Η/Υ KeyCert

#487:

Δασκάλα - 60,00

3

πτυχίο ECDL

#498:

Δασκάλα - 58,75

3

Έχουμε το ιστολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Αυλώνας. Εκεί δημοσιεύονται πολλά βίντεο, φωτογραφίες και κείμενα.

#008:

Δάσκαλος/α-82,50

2

 έχω πιστοποίηση β΄επιπέδου

#072:

Δάσκαλος/α-76,25

2

 εννοείται

#330:

Δάσκαλος/α-71,25

2

 Πάντα χρησιμοποιώ τις σημειώσεις μου για βοήθεια. Μπορώ να κάνω τα πολύ βασικά.

#165:

Δάσκαλος/α-71,25

2

 Κάνω Β' επιπέδου επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. και μεταπτυχιακό πάνω στις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

#143:

Δάσκαλος/α-15,00

2

 είναι πολύ σημαντικό να έχεις γνώσεις η/υ

#443:

Δάσκαλος - 76,25

2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ

#003:

Δάσκαλος/α-40,00

1

 έχω ECDL

#206:

Νηπιαγωγός-69,64

2

 πιστοποίηση στους Η/Υ στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας

#473:

Νηπιαγωγός - 41,07

3

έχω το δίπλωμα ECDL για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

#397:

Γυμναστής-53,57

3

 15χρονη εμπειρία, με σπουδές προγραμματισμού πριν 18 χρόνια.

#046:

Γυμναστής-50,00

1

Το καλύτερό μου είναι αυτόοοοο!!!! Πάντα μου άρεσε

#226:

Γαλ. Φιλολ.-62,50

3

 Άριστες

#468:

Αγγλ. Φιλολ. - 75,00

3

Κάτοχος ECDL(2007)και Πιστοποίησης στη διδασκαλία των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση

 Πίνακας   51: Σχόλια για την Ερ.15. Ικανοποίηση από τρέχουσα αξιολόγηση

α/α

Ειδικότητα και "βαθμός"

Απ.

Σχόλιο

#387:

Δάσκαλος/α-82,50

3

ΤΕΡΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ. ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ .ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

#008:

Δάσκαλος/α-82,50

3

δεν είναι περιγραφική

#325:

Δάσκαλος/α-78,75

3

Η αριθμητική κλίμακα και η κλίμακα με τα γράμματα (α, β, γ) δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές ικανότητες ούτε και τις επιδόσεις του μαθητή. Είναι πολύ γενικές και ισοπεδωτικές

#227:

Δάσκαλος/α-77,50

3

Η "αξιολόγηση" λειτουργεί περισσότερο ως μέσου εκφοβισμού παρά δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής αυτοβελτίωσης του μαθητή. Επιπρόσθετα δίνει βάρος μόνο στο μαθησιακό κομμάτι, αν και η έννοια μάθηση είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την απλή αποστήθιση πχ της προπαίδειας και παραβλέπει πλήρως το κοινωνικό κομμάτι αλλά και την ιδιαιτερότητα-μοναδικότητα της προσωπικότητας κάθε μαθητή.

#024:

Δάσκαλος/α-75,00

3

Η βαθμολογική αξιολόγηση δεν καλύπτει όλο το φάσμα των δεξιοτήτων των μαθητών.

#203:

Δάσκαλος/α-73,75

3

Θα έπρεπε να είναι περιγραφική και να δίνεται ανά μήνα.

#007:

Δάσκαλος/α-73,75

3

Γιατί δεν αντ αποκρίνεται στην πραγματική εικόνα του μαθητή. Πιστεύω στην περιγραφική αξιολόγηση.

#330:

Δάσκαλος/α-71,25

3

Δεν δίνει καμία πληροφορία για τις δεξιότητες του μαθητή και τι ακριβώς μπορεί να βελτιώσει. Είναι απρόσωπο. Σαν τις τιμές τις βενζίνης!

#259:

Δάσκαλος/α-70,00

3

Θεωρώ ότι είναι μια τυπική διαδικασία που δεν προσφέρει τίποτα στον μαθητή... ίσως μια επίφαση ηθικής αμοιβής...

#332:

Δάσκαλος/α-58,75

3

πιστεύω ότι οι μαθητές πρέπει να αξιολογούνται στην κλίμακα των 20, έτσι ώστε να είναι περισσότερο δίκαιη η αξιολόγησή τους.

#116:

Δάσκαλος/α-91,25

2

Ένα αριθμητικό ή γραμματικό σύμβολο δεν μπορεί από μόνο του να αποτυπώσει ούτε τις ικανότητες ούτε την προσπάθεια κάθε μαθητή. απαραίτητη η περιγραφική αξιολόγηση.

#052:

Δάσκαλος/α-86,25

2

υπάρχουν και πολλές δεξιότητες που δεν αξιολογούνται πχ επικοινωνιακές- συνεργατικές

#274:

Δάσκαλος/α-86,25

2

Ο γενικός βαθμός απόδοσης του μαθητή σε ένα μάθημα π.χ της Γλώσσας δεν αποτυπώνει τις ικανότητές ή τις αδυναμίες του στις επιμέρους γλωσσικές δραστηριότητες, ανάγνωση, ορθογραφία, προφορική έκφραση, γραπτή έκφραση, γνώση γραμματικών και συντακτικών κανόνων και σωστή χρήση αυτών κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιώ δικό μου αναλυτικό φυλλάδιο περιγραφικής και αριθμητικής αξιολόγησης που περιέχει τα παρ απάνω. Το ίδιο κάνω και στα υπόλοιπα μαθήματα.

#303:

Δάσκαλος/α-83,75

2