Επιμέλεια Ιστοχώρου Διον.Κ.Παρούτσας

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση
 
   
   

 

 

 

 
   
   
   

Θέματα

 

 Καθημερινή Διδακτική Πρακτική

 Η λειτουργία του Μονοθέσιου Σχολείου

 Η διδακτική των μαθημάτων στα ολιγοθέσια σχολεία

Κατανομή του χρόνου στα ολιγοθέσια και μονοθέσια σχολεία

Προγραμματισμός ευέλικτης ζώνης και ένταξη στο πρόγραμμα

Η διατήρηση της Πειθαρχίας στην τάξη

 Αυτόνομες Ενότητες

 Επιστημονικά   Θέματα

Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας

Διδακτική της Γλώσσας

Πειράματα και διευκρινήσεις στα Φυσικά

Διδακτική της Ιστορίας

 Οδηγίες για τη διδασκαλία της έκθεσης

Οδηγός για τη σύνταξη ενός βασικού δοκιμίου

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γίνετε ποιητές: Στοιχεία στιχουργικής

Συγκριτική Παιδαγωγική

Μια έρευνα πάνω στη γνωστική ανάπτυξη

Ψυχολογία

Ειδική Αγωγή

Στασιμότητα και απόρριψη του μαθητή στο Δημοτικό Σχολείο

Αναζήτηση πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό

Επιθετικότητα στο σχολείο

Ύλη για Διδασκαλεία & Εξετάσεις

Εξεταστέα Ύλη  για τα Διδασκαλεία

Σημειώσεις Διδακτικής

Σημειώσεις Ψυχολογίας

Σημειώσεις Λογοτεχνίας

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Τι σημαίνει διαχείριση της Αλλαγής

Η ψυχολογία των κινήτρων

Ευέλικτη Ζώνη

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Project Φωτογραφία

Τα προαιρετικά προγράμματα γενικά

Σχέδιο Εργασίας: Ο μήνας Ιανουάριος

Σχέδιο Εργασίας: "ΑΓΓΕΙΑ: Από το χτες στο σήμερα"  

Η Ευέλικτη Ζώνη στο Νηπιαγωγείο

 

Τσιριγώτικος

 

Ο χορός είναι γνωστός και με το όνομα Μπουρδάρικος το οποίο πήρε από τη «Μπούρδα», τη βράκα δηλαδή που φορούν οι άνδρες. Είναι ο χορός των Κυθήρων και χορεύεται σε ρυθμό 2/4. Η λαβή είναι από τους ώμους ή του Καλαματιανού.

Αποτελείται από τα εξής έξι  βασικά βήματα:

1:  Το δεξί πόδι δεξιά. 2:  Το αριστερό δεξιά. 4:  Το αριστερό λυγισμένο ελαφρά έρχεται δεξιά και ψηλά από το έδαφος με ταυτόχρονη ελαφριά αναπήδηση του δεξιού επί τόπου. 5:  Το αριστερό πόδι αριστερά. 6:  Το δεξί πόδι λυγισμένο ελαφρώς έρχεται αριστερά και ψηλά από το έδαφος με ταυτόχρονη ελαφριά αναπήδηση του αριστερού επί τόπου.

Υπάρχουν και οι εξής ποικιλίες (φιγούρες) του χορού:

Ποικιλία Πρώτη

1: Κανονικά 2: Κανονικά, με τα δάχτυλα προς το κέντρο.3:  Το δεξί σταυρωτά μπροστά από το αριστερό, με τα δάχτυλα προς το κέντρο. Συγχρόνως το αριστερό ανασηκώνεται λίγο από το έδαφος. 4α:  Το αριστερό πατά πάλι στη θέση του και ανασηκώνεται λίγο το δεξί. 4β:  Το δεξί πατά πάλι στη θέση του, ενώ το αριστερό σηκώνεται και πάλι λίγο. 5:  Το αριστερό πατά στη θέση του. 6:  Αναπήδηση στο αριστερό με άρση του δεξιού μπροστά, ελαφρώς λυγισμένου. 

Ποικιλία Δεύτερη

1:  Κανονικά. 2:  Αναπήδηση στο δεξί και ελαφρά μετατόπιση προς τη φορά. Άρση του αριστερού λυγισμένου μπροστά πάνω, τέντωμά του και πάτημα δεξιά μπροστά από το δεξί. 3 – 6 : Όπως τα αντίστοιχα της Πρώτης Ποικιλίας.

Ποικιλία Τρίτη (Βήματα αντίστροφα και ψαλίδι)

1:  Το δεξί δεξιά, αλλά με τη φτέρνα προς τη φορά.

2:  Το αριστερό δεξιά, πίσω από το δεξί και με τη φτέρνα προς τη φορά. Μέτωπο αριστερά. 

3:  Το δεξί δεξιά, προς τη φορά, αλλά με πήδημα ώστε να διαγράψει τόξο στον αέρα. Ταυτόχρονα το αριστερό διαγράφοντας κι αυτό παρόμοιο τόξο, έρχεται μπροστά από το δεξί χαλαρά λυγισμένο προς τα δεξιά και ψηλά από το έδαφος. Γίνεται δηλαδή ψαλίδι δεξιά. Το μέτωπο είναι προς τα δεξιά.

4 – 6 :  Όπως τα αντίστοιχα της Πρώτης Ποικιλίας.


Κύρια πηγή άρθρου:
 Αθανασίου Μπίκου, «Ελληνικοί Χοροί», Τρίπολη 1960

 

   
           
     
 

Επισκέψεις μέχρι 1-1-2004: 12.500  Επισκέψεις από 1-1-2004: